Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Särskild delgivningsmottagare

Definition Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. I samband med det svenska medlemskapet i EU avskaffades restriktionerna för...

arrow_forward
rb

Särskilt företagsnamn

Definition Ett extra Företagsnamn under vilken en näringsidkare driver en viss bestämd del av sin verksamhet. Före den 1 januari 2019 hette särskilt företagsnamn bifirma. Samma immaterialrättsliga regler gäller för särskilt företagsnamn som för bolagets huvudsakliga företagsnamn, det vill säga den...

arrow_forward
rr

Filial, arkivering

arrow_forward
rr

Uthyrning av personal, bilar m.m.

Löpande bokföring Uthyrning kan antingen utgöra en huvudinkomst (i kontogrupp 30) i företaget eller en sidoinkomst (i kontogrupp 36 eller 39). Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag utgör t.ex. företagets huvudsakliga verksamhet och krediteras därför i kontoklass 3, hyresintäkter. Företa...

arrow_forward
rr

Kassaregister - registrering av försäljning etc.

Företaget ska i ett kassaregister registrera all försäljning och annan löpande användning av kassaregistret, se 39 kap. 7 § 1 st. SFL. Med annan löpande användning av kassaregistret avses enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:9 bl.a. utskrift av kvittokopia, övningskvitto och returkvitto. Även ändring av p...

arrow_forward
rl

EU:s arbetstidsdirektiv

Lag I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta per vecka. Vi finner också bestämmelser om bl.a. veckovila, dygnsvila, pauser och raster. EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 2003/88/EG, kompletterar vår arbetstidslagstiftning. I arbetstidsdirektivet anges at...

arrow_forward
§

Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

arrow_forward
rs

OECD:s modellavtal

Definition Många skatteavtal bygger på detta avtal framtaget av OECD. Kommentar Länder ingår skatteavtal för att undvika internationell dubbelbeskattning. För att underlätta processen att både ingå och tolka skatteavtal har OECD tagit fram ett modellavtal och kommentarer till detta avtal.

arrow_forward
rs

OECD:s riktlinjer

Definition Vägledning som OECD tagit fram för att hjälpa skatteverk och företag att tillämpa armlängdsprincipen. Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att transaktionerna görs till marknadsmässiga villk...

arrow_forward
Visar 5121 till 5130 av 5129 träffar.