Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Konsekvent tillämpning

arrow_forward
rr

Periodisk sammanställning

Beskattning Tidigare har svenska företag som bedrivit handel med andra EU-länder varit tvungna att lämna en kvartalsrapport/kvartalsredovisning, KVR, till Skatteverket avseende varuleveranser till momsregistrerade köpare i andra EU-länder. Numera ska denna periodiska sammanställning även omfatta tj...

arrow_forward
rr

Säkringsförhållandets effektivitet

Säkringsförhållandets effektivitet visar enligt K3 punkt 12.49 i vilken utsträckning förändringar i en säkrad posts värde eller förändringar i kassaflöden, som är hänförliga till en säkrad risk, uppvägs av förändringar i säkringsinstrumentets värde eller kassaflöden.

arrow_forward
rr

Säkring av kassaflöden

arrow_forward
rr

Prestationsåtagande

K4-regler Ett prestationsåtagande är enligt IFRS 15 Bilaga A ett löfte i ett avtal med en kund om att överföra antingen en vara eller tjänst (eller en uppsättning varor och tjänster) som är distinkt, eller en serie av olika varor och tjänster som i allt väsentligt är desamma och följer samma möns...

arrow_forward
rl

Förändring av semesterskuld

Värdet av den intjänade, kvarvarande och sparade semestern utgör en skuld som arbetsgivaren har till den anställde.

arrow_forward
rl

Partiell ledighet

En anställd kan vara ledig en del av dagen, t.ex. vid föräldraledighet.

arrow_forward
rb

U.P.A.

Definition U.P.A. (en förkortning av ”utan personligt ansvar”) är en gammal svensk rättslig term för en egenskap hos en Association där medlemmarnas personliga ansvar är begränsat, Begränsat personligt ansvar. Termen är inte så vanlig i samtida associationsrätt, men används ibland i ideella föreni...

arrow_forward
rl

Förhöjt skatteavdrag

Om den anställde inte lämnar in en A-skattsedel trots att arbetsgivaren efterfrågat den, är arbetsgivaren skyldig att göra ett s.k. förhöjt skatteavdrag från den anställdes lön. Förhöjt skatteavdrag innebär att skatt beräknas efter den tabell som gäller för företaget plus 10 %.

arrow_forward
rb

Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen i aktiebolag väljs för att sköta vissa obligatoriska arbetsuppgifter. Utöver det kan styrelsen åta sig andra uppgifter. Styrelsens arbetsuppgifter är på ett grundläggande plan reglerade i aktiebolagslagen och, för börsbolag, i svensk kod för bolagsstyrning. Aktiebolagslagen är tydligas...

arrow_forward
Visar 5111 till 5120 av 5129 träffar.