Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Förhöjt prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kronor och inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

arrow_forward
rl

Skolungdom och studerande

Arbetsgivare ska göra ett preliminärskatteavdrag när lön betalas ut till en anställd. Skolungdomar eller studerande som jobbar under exv. lov och ledigheter kan dock slippa skatteavdrag helt och hållet under förutsättning att inkomsten inte överstiger 20 430 kronor (2022). Den studerande måste vara...

arrow_forward
rb

Konsortialavtal

arrow_forward
rb

Minskningsförbehåll

arrow_forward
rb

Stämmoordförande

arrow_forward
rb

Teckningsrättsbevis

arrow_forward
rb

Bilda enkelt bolag

Definition Ett enkelt bolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal. Bildningen sker alltså på ett betydligt mindre formellt sätt än andra bolagsformer. För bolagsavtal gäller normala regler för ingående av avtal och avtalets giltighet, bland andra...

arrow_forward
ra

Myndighetsutövning

Definition Myndighetsutövning kan sägas vara samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndigheterna och deras tjänstemän måste iaktta särskilda, strängare regler, t.ex. i fråga om krav på handläggning, straffansvar och skadeståndsansvar för det allmänna. Myndighetsutövning måste ...

arrow_forward
ra

Särskilt anställningsstöd

arrow_forward
ra

Säsongsanställning

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för säsongsarbete. I dessa fall skiftar förutsättningarna för arbetet på ett sådant sätt att det framstår som naturligt att begränsa anställningsavtalet till en viss säsong. Det handlar ofta om väderleksmässiga variationer som gör att arbete inte kan b...

arrow_forward
Visar 5101 till 5110 av 5129 träffar.