Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m. Lagrum 11 kap. 17 § IL Kommentar Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstru...

arrow_forward
rl

Svenskundervisning

Lag En anställd som kommit till Sverige har rätt till ledighet för svenskundervisning. Ledigheten regleras i lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen i svenska för invandrare, SFI, bedrivs i kommunens regi. Studierna kan bedrivas både på heltid oc...

arrow_forward
rl

Fråga om skatteavdrag (FOS)

arrow_forward
rb

Ordförande på bolagsstämma

Definition Stämmoordförande är den person som ska se till att bolagsstämman fullföljs enligt lag, bolagsordning och praxis. Ordföranden har en instrumental roll för att stämman genomförs på ett öppet och regelmässigt korrekt sätt, där alla aktieägares rättigheter tillvaratas. Tillsättning av stä...

arrow_forward
rb

Protokoll på bolagsstämma

arrow_forward
rb

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare har rätt att delta på bolagsstämma. Aktieägarnas möjligheter och rättigheter att påverka bolaget sker på bolagstämman, vilket innebär att rätten att delta på stämman tillhör den centrala rättigheten för en aktieägare. Lagen ställer upp regler för så kallad legitimation av aktieägare, de...

arrow_forward
rb

Dödande av andra värdepapper

Liksom aktiebrev kan dödas kan även andra värdepapper dödas genom en ansökan till Bolagsverket. Det kan röra sig om interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis som bolag gett ut i pappersform. Dödandet av utestående värdepapper används när bolaget ska gå från en pappershantering till elektro...

arrow_forward
rb

Förberedelse inför bolagsstämma

Bolagsstämman är en av de viktigaste bolagshändelserna under ett verksamhetsår. Många regler i aktiebolagslagen är inriktade på vad som ska ske före, under och efter en årsstämma eller bolagsstämma. Bolagsstämman regleras framförallt i 7:e kapitlet aktiebolagslagen, men det finns många andra proc...

arrow_forward
rl

Ersättning till efterlevande

Från arbetsmarknadsförsäkringarna utbetalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande.

arrow_forward
rl

Företagshälsovård

Lag Bestämmelserna i arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbe...

arrow_forward
Visar 5091 till 5100 av 5129 träffar.