Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Avistakurs

Löpande bokföring Avistakurs definieras i BFNAR 2013:2 i kommentaren till punkterna 2.4-6 som den kurs som används vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Som avistakurs kan företaget enligt kommentaren exempelvis använda den mittkurs som dagligen publiceras av Riksbank...

arrow_forward
rm

Unionsinternt förvärv

Försäljning av varor mellan momspliktiga företag inom EU är ett exempel på när förvärvsbeskattning ska ske hos köparen, ett unionsinternt förvärv. Effekten av det är att förvärvsbeskattning ska ske i köparens skattedeklaration, dvs. köparen beräknar förvärvsmoms. Förvärvsbeskattning innebär att mom...

arrow_forward
rs

Anteciperad utdelning

Definition En utdelning från ett dotterbolag som tas upp som intäkt i moderbolaget trots att den ännu inte är beslutad. Kommentar För att kunna boka upp en anteciperad utdelning krävs det att moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av rösterna. Det krävs även att moderbolaget kan bedöma intä...

arrow_forward
rs

Andelsbyte

Definition Ett företag köper andelar i ett annat företag och betalar med andelar i det egna företaget. Lagrum 48 a kap. IL Kommentar När man byter andelar mot andelar i det köpande företaget är utgångspunkten att det är ett byte och att beskattning ska ske. För att underlätta omstruktureringar...

arrow_forward
rs

Aktiebyte

arrow_forward
rr

Bonus

Till kunder som t.ex. köper stora kvantiteter lämnar vissa företag återbäring eller en bonus som normalt utbetalas i efterskott. För det säljande företaget utgör bonusen en intäktsreduktion och för det köpande företaget en kostnadsreduktion/reduktion av lagervärdet på inköpta artiklar. Bonus i form...

arrow_forward
rr

Sjuk- och hälsovård

arrow_forward
rm

Programvara

Beskattning I momshänseende skiljer man på standardprogram och skräddarsydda IT-program. Som standardprogram avses program som är allmänt tillgängliga. Ett exempel är ordbehandlingsprogram. Det motsatta är en programvara som är skräddarsydd för en användare. I det senare fallet är det en tjänst som...

arrow_forward
rm

Konferensarrangemang

Begreppet konferensarrangemang används här för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Frågan är om konferensarrangemanget ska ses som en tj...

arrow_forward
rs

Personalfest

arrow_forward
Visar 501 till 510 av 5043 träffar.