Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Analys av vara

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara. Tjänsten beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning om den säljs till en beskattningsbar person. För andra situationer finns ...

arrow_forward
§

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

arrow_forward
rl

Arbetsredskap

En arbetsgivare kan tillhandahålla arbetsredskap i form av både tjänster och varor. Om den anställde kan använda arbetsredskapet privat är det i de flesta fall en skattefri förmån under förutsättning vissa förutsättningar är uppfyllda: Varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för arbetets...

arrow_forward
rl

Gåvor till anställda

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). I inkomstskattelagen anges tydligt att gåvan inte får ges i form av kontanta pengar. Ett presentkort, som inte kan by...

arrow_forward
rr

Återanskaffningsvärde

Med återanskaffningsvärdet avses enligt 4 kap. 9 § ÅRL det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

arrow_forward
rb

Absorption

arrow_forward
rs

Absorption

arrow_forward
rl

Arbetshjälpmedel

En arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetshjälpmedel.

arrow_forward
rl

Arbetserbjudande

Lag I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft.

arrow_forward
rs

Intern representation

arrow_forward
Visar 501 till 510 av 5129 träffar.