Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rb

Enskild firma

arrow_forward
rs

Återanskaffningsvärde

Definition Det belopp som motsvarar den utgift företaget skulle haft om en tillgång anskaffats på balansdagen. Lagrum 17 kap. 2 § IL 4 kap. 9 § ÅRL

arrow_forward
rs

Skatteverkets ställningstaganden

Definition Utförlig information från Skatteverket om hur de anser att en eller flera rättsregler ska tillämpas. Kommentar När det finns ett oklart rättsläge är det viktigt att Skatteverket redovisar sin uppfattning och de rättsliga argumenten för sin ståndpunkt. Detta för att skattskyldiga ska ku...

arrow_forward
rs

Kontinuitetsprincipen

Definition Innebär att den som förvärvar egendom genom arv, gåva, testamente, bodelning eller liknande inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Lagrum 44 kap. 21 § IL Kommentar Kontinuitetsprincipen gäller som huvudregel vid benefika fång. För delägarrätter och fordringsrätter m...

arrow_forward
rs

Startavgifter

arrow_forward
rr

Bolagsavtal

Se uppslagsorden Bolagsavtal och Aktieägaravtal i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rb

Minoritetens rätt till auktoriserad revisor

Under vissa obligatoriska förutsättningar måste ett aktiebolag utse en Auktoriserad revisor, däribland när vissa tröskelvärden överskrids för antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Det kan trots att trösklarna inte uppnåtts finnas skäl för att bolaget har fördel av den professional...

arrow_forward
rr

Kvittokopia

En kopia av ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Konkursansökan

Se sökordet Konkursansökan i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rm

Uthyrning av vårdpersonal

arrow_forward
Visar 5081 till 5090 av 5139 träffar.