Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Resultaträkning, allmänna regler

Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § ÅRL i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Inte i någon av resultaträkningarna enligt K1-K4 är det tillåtet att redovisa extraordinära intäkter och kostnader.

arrow_forward
rb

Oren revisionsberättelse

arrow_forward
rl

Fria måltider

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav om användning

Bestämmelserna om de allmänna krav som gäller vid användning av kassaregister återfinns i 3 kap. SKVFS 2014:10. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller hårdvara som på ett sätt som inte är tillåtet kan påverka de ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - anmälan

Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att använda kassaregister. Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister ska enligt 7 kap. 3 § SFL en sådan anmälan innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten. Om en uppgift ...

arrow_forward
rr

Förhandskvitto

arrow_forward
rr

FSB-kontrakt

FSB-kontrakt, Financial Spread Betting, är finansiella kontrakt avseende prisdifferenser.

arrow_forward
rr

Kassaregister - förvaring

I 6 kap. SKVFS 2014:10 återfinns bestämmelserna om hur kassaregister etc. ska förvaras. Enligt 1 § ska ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem förvaras i Sverige men får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige. Vid avyttring elle...

arrow_forward
rr

Kassaregister - undantag

arrow_forward
rr

Konkursboets egendom

Se sökordet Konkursboets egendom i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 5071 till 5080 av 5129 träffar.