Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rl

Tvungen kvittning

arrow_forward
rb

Legitimation på bolagsstämma

arrow_forward
rl

Frivillig kvittning

arrow_forward
rs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m. Lagrum 11 kap. 17 § IL Kommentar Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstru...

arrow_forward
rs

Utländsk delägarbeskattad juridisk person

arrow_forward
rs

Verkligt värde

arrow_forward
ra

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Från och med den 31 mars 2016 gäller en särskild författning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Genom den författningen upphävs: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvård...

arrow_forward
rb

Bolagsstämmans öppnande

arrow_forward
rb

Bundet eget kapital

Definition Bundet eget kapital är den del av eget kapital som är skyddad från utbetalningar genom regler i aktiebolagslagen. Förenklat kan bundet eget kapital beskrivas som icke-utdelningsbart kapital. Bundet eget kapital består av nominella belopp som registrerats eller fastställts av bolaget, vil...

arrow_forward
rb

Föranmälan till bolagsstämma

Definition Ett aktiebolag kan kräva att aktieägare ska föranmäla sitt deltagande vid bolagsstämmor om det finns en bestämmelse om detta i bolagsordningen. Huvudregeln är att aktieägare har rätt att delta i bolagstämman om han eller hon är införd i aktieboken, så krav på föranmälan är en avvikelse f...

arrow_forward
Visar 5071 till 5080 av 5139 träffar.