Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rb

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare har rätt att delta på bolagsstämma. Aktieägarnas möjligheter och rättigheter att påverka bolaget sker på bolagstämman, vilket innebär att rätten att delta på stämman tillhör den centrala rättigheten för en aktieägare. Lagen ställer upp regler för så kallad legitimation av aktieägare, de...

arrow_forward
rr

Städning/städmateriel

arrow_forward
rr

Systematisk ordning, presentation

Presentationen i systematisk ordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 affärshändelserna sorterade utifrån deras art och utgör därigenom en länk till årsbokslutet eller årsredovisningen. Presentationen möjliggör också en överblick av verksamhetens ställning och resultat löpande u...

arrow_forward
rr

Säte, företagets

arrow_forward
rr

Uppvärmning

arrow_forward
rr

Väsentligt fel

arrow_forward
rr

Räntefördelning

Se uppslagsordet Räntefördelning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Förslagsbelöningar

Definition Gåvor till anställda för lämnade förbättringsförslag. Lagrum 11 kap. och 61 kap. 2 § IL Kommentar Arbetsgivare kan ge olika slags belöningar för lämnade förbättringsförslag, t.ex. förbättringar av produkter eller effektiviseringar. Belöningar kan variera alltifrån biobiljetter till r...

arrow_forward
rs

Koncernavdrag

Definition Skattemässigt avdrag som ett moderföretag i vissa fall kan göra för utländskt dotterföretags slutliga förlust. Lagrum 35 a kap. IL Kommentar För att reglerna om koncernbidrag inte ska strida mot EU-rätten har Sverige infört möjligheten till koncernavdrag. Ett svenskt moderföretags e...

arrow_forward
rl

Förskott på lön

arrow_forward
Visar 5061 till 5070 av 5139 träffar.