Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Praktiskt ogenomförbart

Ett krav är enligt K3 punkt 21.19 praktiskt ogenomförbart om företaget inte kan tillämpa det trots varje rimlig ansträngning för att göra det.

arrow_forward
rr

Inre reparationsfond

arrow_forward
rr

Inträde, bostadsrättsförening

arrow_forward
rr

Intygsgivare

arrow_forward
rs

Utländska fordringsrätter

arrow_forward
rr

Uppfinningskostnader

arrow_forward
rr

Utgående balans

Utgående balans är det värde en tillgång, skuld, avsättning eller eget kapital har vid utgången av året efter att bokslutet har färdigställts.

arrow_forward
rr

Olaglig verksamhet

En bokföringsplikt enligt BFL innefattar all verksamhet som företaget bedriver. Skulle företag bedriva olaglig verksamhet så är därmed även denna verksamhet vara bokföringsskyldig (bokföringsskyldighet enligt BFL). En bedömning av om all verksamhet är bokförd görs utifrån definitionen av bokförings...

arrow_forward
rr

Registreringsordning, presentation

Presentationen i registreringsordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 i vilken ordning bokföringsposterna har tillförts bokföringssystemet. Presentationen möjliggör dels kontroll av fullständigheten i den upprättade bokföringen, dels kontroll i efterhand av bokförda poster mot ...

arrow_forward
rl

Nyårsafton, nyårsdagen

En anställd som är avlönad med timlön avlönas inte med timlön under helgdagar som infaller på en vardag. I stället utbetalas helglön för sådana dagar. En anställd som arbetar på en helgdag kan också få ersättning för obekväm arbetstid. Ersättningen storlek är beroende av vilket kollektivavtal som...

arrow_forward
Visar 5061 till 5070 av 5129 träffar.