Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kontrollsystem

Ett kontrollsystem till ett kassaregister är ett alternativ till kontrollenhet. Skillnaden är att ett kontrollsystem tillåter ett buffringsprogram som innebär att ett företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund även om kommunikationen med kontrollsystemets kontrollserver inte fungerar. Så kan ...

arrow_forward
rr

Kontrolluppgift

Se uppslagsordet Kontrolluppgift i Rätt Lön och Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Kopieringskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta kopieringstjänster redovisas inom kontogruppen för främmande tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen kopieringsmaskin ingår kopieringskostnaderna indirekt i företagets kostnader för kontorsmateriel och trycksaker.

arrow_forward
rr

Kostnadskalkyl

De beräknade utgifterna för bostadsrätten som ingår i ett förhandsavtal ska enligt 5 kap. 3 § BRL grundas på en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen ska enligt 8 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande information Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer Övriga up...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura

arrow_forward
rr

Kreditfaktura vid inköp

Vid kreditinköp av varor och tjänster får företaget en faktura från säljaren/leverantören. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - ska företaget göra en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats får företaget en kreditfaktura (kreditnota) frå...

arrow_forward
rr

Kvittokontrolldata

Del av kvittodata som ger underlag för generering av kontrolldata och kontrollkod, se 2 kap. 4 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Kyl/frys, diskmaskin

Löpande bokföring Köksmaskiner som kyl/frys, diskmaskiner, mikrovågsugnar etc. avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventar...

arrow_forward
rl

EU:s arbetstidsdirektiv

Lag I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta per vecka. Vi finner också bestämmelser om bl.a. veckovila, dygnsvila, pauser och raster. EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 2003/88/EG, kompletterar vår arbetstidslagstiftning. I arbetstidsdirektivet anges at...

arrow_forward
§

Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

arrow_forward
Visar 5031 till 5040 av 5043 träffar.