Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar är enligt K3 punkt 28.3 ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning. Kortfristiga ersät...

arrow_forward
rb

Extra bolagsstämma

Definition Extra bolagsstämma är en stämma som äger rum före nästa ordinarie bolagsstämma. Extra bolagsstämma sammankallas om det finns anledning till det, det vill säga om det finns något ärende som kräver ett stämmobeslut och inte kan vänta tills nästa planerade stämma, som till exempel en nyemi...

arrow_forward
rb

Rösträttsklausul

arrow_forward
rr

Återkommande utgifter

Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften enligt punkt 7.9 i K2 redovisas som kostnad för det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om utgiften kan antas variera högst 20 pro...

arrow_forward
rr

Ändrad uppskattning och bedömning

K3-regler En ändrad uppskattning och bedömning innebär enligt punkt 10.8 en ändring av företagets bedömning av aktuell status på, och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Ett exempel på ändrad uppskattning och bedömn...

arrow_forward
rb

Minskningsförbehåll

arrow_forward
rr

Filialer, eget kapital

arrow_forward
rl

Flyttstädning

Den som köper hushållstjänster ska få skattereduktion för dessa kostnader.

arrow_forward
rb

Konsortialavtal

arrow_forward
rr

Behandlingshistorik

Enligt 5 kap. 11 § BFL ska alla bokföringsskyldiga upprätta behandlingshistorik, dvs. sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Detta krav gäller både datorbaserade och manuell...

arrow_forward
Visar 5031 till 5040 av 5129 träffar.