Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kreditfaktura vid inköp

Vid kreditinköp av varor och tjänster får företaget en faktura från säljaren/leverantören. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - ska företaget göra en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats får företaget en kreditfaktura (kreditnota) frå...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura

arrow_forward
rr

Kvittokontrolldata

Del av kvittodata som ger underlag för generering av kontrolldata och kontrollkod, se 2 kap. 4 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Kyl/frys, diskmaskin

Löpande bokföring Köksmaskiner som kyl/frys, diskmaskiner, mikrovågsugnar etc. avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventar...

arrow_forward
rr

Förlustkontrakt, tjänste- och entreprenaduppdrag

K3-regler Är det sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag, ska den befarade förlusten enligt punkt 23.24 redovisas som en kostnad oavsett om uppdraget har påbörjats eller inte. Är det inte längre sannolikt att betalning kommer att...

arrow_forward
rr

Förlängt räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret utsträckas till att omfatta högst 18 månader, se 3 kap. 3 § BFL.

arrow_forward
rr

Förpackningsavgifter

Löpande bokföring Förpackningsavgifter kan debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter. Bokslut Eftersom förpackningsavgifterna betalas i efterskott kan per balansdagen upplupna förpackningsavgifter behöva redovisas som en interimsskuld. De upplupna avgifterna debiteras tidigare använt konto...

arrow_forward
rr

Först-in-först-ut (FIFU)

Begreppet används vid lagervärdering. Begreppet innebär att vid värdering av lager ska de varor som anskaffats först anses ha sålts först och vid lagervärderingen ska ske efter de senaste anskaffningsvärden. Detta beskrivs lättast med ett exempel: Ett företag som är nystartat köper in varor under ...

arrow_forward
rr

Förvaltningstillgångar

K3-regler Förvaltningstillgångar är tillgångar är enligt K3 punkt 28.10 som innehas av en pensionsstiftelse eller liknande. Försäkringsbrev utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående till företaget är också en förvaltningstillgång om ersättningen enligt försäkringsbrevet endast kan anv...

arrow_forward
rr

Förstagångstillämpare

K3-regler Enligt punkt 35.3 och bilaga 1 ett företag som första gången tillämpar K3 vid upprättandet av en finansiell rapport. En förstagångstillämpare redovisar övergången till K3 enligt bestämmelserna i kapitel 35. K4-regler Ett företag som upprätta sina första finansiella rapporter enligt IFRS....

arrow_forward
Visar 5021 till 5030 av 5043 träffar.