Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Sjuklönekostnader, kompensation

Enligt ett regeringsbeslut ska alla arbetsgivare med sjuklönekostnader få ersättning för hela kostnaden under månaderna april och maj 2020. Löpande bokföring Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt och bokför detta brutto i kontogrupp 70-72. Sjuklönen redovisas i arbetsgivardeklarationerna fö...

arrow_forward
rr

Tantiem

Tantiem är en avtalad rörlig ersättning, t.ex. viss andel av rörelseresultatet eller omsättningen, som utbetalas till företagsledare, styrelsemedlemmar eller vd (jfr.  avgångsvederlag). Löpande bokföring Tantiem bokförs som vanliga löner men kan också särredovisas i debet på konto 7222 Tantiem ti...

arrow_forward
rr

Utbildning

arrow_forward
rs

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward
rs

Absorption

arrow_forward
rs

Avdragsgilla kostnader

Definition Kostnader som är skattemässigt avdragsgilla. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt bokföringslagen, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla. För de som bedriver mo...

arrow_forward
rs

Bonus

Definition Återbäring på grund av gjorda inköp respektive penningbelöning utöver lön till anställda. Kommentar Bonus betalas ut av vissa företag till kunder som köper stora kvantiteter. En sådan bonus är skattepliktig respektive avdragsgill för köpare och säljare. För köparen utgör bonusen en kos...

arrow_forward
rs

Bruttolöneavdrag

Definition En frivillig minskning av bruttolönen för att få någon annan förmån. Kommentar Bruttolöneavdrag används vanligtvis vid s.k. löneväxling. Det innebär att den anställde frivilligt avstår en del av sin bruttolön för att erhålla någon annan, vanligtvis skattefri, förmån i stället. Bokför...

arrow_forward
rr

Gruppsjukförsäkringar

Arbetsgivaren kan teckna gruppsjukförsäkringar, s.k. avtalsgruppsjukförsäkringar, för sina anställda. Löpande bokföring Erlagd premie för gruppsjukförsäkring debiteras normalt konto 7580 Gruppförsäkringspremier, alternativt underkontot 7582 Gruppsjukförsäkringspremier. Bokslut Någon periodiserin...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, avskrivning

Löpande bokföring Ackumulerade avskrivning kan redovisas på ett lämpligt underkonto till tillgången, exempelvis konto 1048 Ackumulerade avskrivningar på licenser. Motkontot för avskrivning av licenser är antingen 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar eller 7814 Avskrivningar på ...

arrow_forward
Visar 491 till 500 av 5043 träffar.