Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Nycklar

Löpande bokföring Företagets utgifter för inköp eller tillverkning av nycklar/reservnycklar redovisas i anslutning till användningsområdet. Om nycklarna avser lås till dörrar och skåp kan de redovisas som lokalkostnader och för billås som bilkostnader. Många företag utnyttjar olika säkerhetsföretag...

arrow_forward
rb

Relativ majoritet

Definition Relativ majoritet innebär att ett beslut eller val utgörs av det förslag som fått flest röster. Relativ majoritet är alltså en majoritetsprincip som innebär att det finns fler alternativ än två vid en och samma omröstning. Relativ majoritet kallas även pluralitet. Vid val av bolagsfunk...

arrow_forward
rr

Kreditförsäljning

I motsats till vid kontantförsäljning, ”försäljning över disk”, får säljaren vid kreditförsäljning inte betalt vid själva försäljningstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med försäljningen skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köpare...

arrow_forward
rr

Trycksaker

Löpande bokföring Trycksaker som t.ex. olika slags blanketter, kuvert, brevpapper, almanackor, bokföringsböcker och klichékostnader redovisas bland företagets kostnader för kontorsmateriel, kontorsmateriel och trycksaker och trycksaker i kontogrupp 61. Företagets egna reklambroschyrer och reklamtry...

arrow_forward
rb

In blanco-överlåtelse

Definition En överlåtelse ”in blanco” innebär att ett aktiebrev blivit överlåtet till innehavaren. Den som har aktiebrevet i sin besittning kan då i fortsättningen förfoga över detta. Syftet med att överlåta aktiebrev in blanco är att göra det möjligt att enklare använda aktiebrev som ett köpobje...

arrow_forward
rm

Management fee

En management fee utgör ersättning för en tjänst i momshänseenden. Beskattning sker enligt huvudreglerna för tjänster som säljs till en beskattningsbar person (B2B) och till annan än en beskattningsbar person (B2C). Mellan företag B2B innebär beskattningstekniken att det är köparen som redovisar fö...

arrow_forward
rm

Baskontoplan

arrow_forward
ra

Kollektivavtal - normerande verkan

Kollektivavtal har så kallad normerande verkan på anställningsavtal, vilket innebär att de binder medlemmar i organisationer som är parter i avtalet till den del det avser samma tillämpningsområde. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal kan inte träffa individuella avtal med en arbetst...

arrow_forward
rr

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgi...

arrow_forward
rr

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande är den del av eget kapital i ett dotterföretag som är hänförligt till andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen, se 7 kap. 9 § ÅRL. Enligt K3 punkt 9.5A används benämningen minoritetsintresse i K3 i stället för innehav ...

arrow_forward
Visar 41 till 50 av 5129 träffar.