Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet

I vissa fall kan Skatteverket enligt 39 kap. 9 § SFL besluta om att undanta ett företag från skyldigheten att ha ett kassaregister även om företaget i egentlig mening omfattas av kassaregisterbestämmelserna. Detta undantag kan avse skyldigheten som sådan eller delar av skyldigheten. Ett beslut om u...

arrow_forward
rr

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - ej tillåtna funktioner

Bestämmelserna om vilka funktioner som inte är tillåtna i ett kassaregister återfinns i 6 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. Ett kassaregister får inte ha en funktion som möjliggör för en användare att ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i red...

arrow_forward
rr

Kassaregister - anmälan

Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att använda kassaregister. Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister ska enligt 7 kap. 3 § SFL en sådan anmälan innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten. Om en uppgift ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - definition

Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med kassaregister avses enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.11 kassaapparat, kassater...

arrow_forward
rr

Kassaregister - funktioner

arrow_forward
rr

Kassaregister - löpande användning

Skatteverkets föreskrifter om löpande användning av ett kassaregister (4 kap. SKVFS 2014:10) innehåller en mängd olika regler som ska följas vid användning av ett kassaregister. Hänvisningarna i detta avsnitt är således till detta kapitel. All försäljning och annan löpande användning av ett kassare...

arrow_forward
rr

Kassaregister - kontrollbesök

Skatteverket får enligt 42 kap. 6 § SFL besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregistret fullgör sina eventuella skyldigheter. Vid ett sådant besök får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering....

arrow_forward
rr

Kassaregister - kontrollavgift

Kontrollavgift ska enligt 50 kap. 1 § SFL tas om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda kassaregister inte gör det eller inte har registrerat uppgift om de kassaregister som används i verksamheten eller om ändring har skett i de uppgifter som registre...

arrow_forward
rr

Kommanditdelägare

Kommanditdelägare är en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte svara för ett handelsbolags förbindelser med mer än vad bolagsmannen har satt in eller åtagits sig att sätta in i bolaget. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär. Se 1 kap. 2 § lagen (1980:1102) om han...

arrow_forward
Visar 4981 till 4990 av 5043 träffar.