Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Futureskontrakt

arrow_forward
rr

Kalendermånad

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav

De allmänna kraven på ett kassaregister återfinns i 4 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningar görs här till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister ska det finnas ett kassaregisterprogram som styr de funktioner som anges enligt 1 § nedan och kassaregistret ska enligt 2 § för varje registreri...

arrow_forward
rr

Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet

I vissa fall kan Skatteverket enligt 39 kap. 9 § SFL besluta om att undanta ett företag från skyldigheten att ha ett kassaregister även om företaget i egentlig mening omfattas av kassaregisterbestämmelserna. Detta undantag kan avse skyldigheten som sådan eller delar av skyldigheten. Ett beslut om u...

arrow_forward
rr

Kassaregister - ej tillåtna funktioner

Bestämmelserna om vilka funktioner som inte är tillåtna i ett kassaregister återfinns i 6 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. Ett kassaregister får inte ha en funktion som möjliggör för en användare att ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i red...

arrow_forward
rr

Kassaregister - anmälan

Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att använda kassaregister. Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister ska enligt 7 kap. 3 § SFL en sådan anmälan innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten. Om en uppgift ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - definition

Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med kassaregister avses enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.11 kassaapparat, kassater...

arrow_forward
rr

Kommanditdelägare

Kommanditdelägare är en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte svara för ett handelsbolags förbindelser med mer än vad bolagsmannen har satt in eller åtagits sig att sätta in i bolaget. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär. Se 1 kap. 2 § lagen (1980:1102) om han...

arrow_forward
rr

Fiskevårdsområdesförening

Två eller flera fastigheter (eller delar av) kan sammanföras till ett fiskevårdsområde i syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. För att genomföra en sådan samordning ska ägarna till fastigheterna som ingår i området bilda en fiskevårdsområdesför...

arrow_forward
rr

Förlängt räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret utsträckas till att omfatta högst 18 månader, se 3 kap. 3 § BFL.

arrow_forward
Visar 4971 till 4980 av 5043 träffar.