Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kassaregister - förvaring

I 6 kap. SKVFS 2014:10 återfinns bestämmelserna om hur kassaregister etc. ska förvaras. Enligt 1 § ska ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem förvaras i Sverige men får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige. Vid avyttring elle...

arrow_forward
rb

Konvertibla aktier

Definition Konvertibla aktier är aktier som kan konverteras från ett aktieslag till ett annat. Den sällsynta aktietypen kräver ett så kallat Omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Lagar och regler 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rb

Konverteringsförbehåll

arrow_forward
rl

Flerbarnsfödsel

arrow_forward
rl

FORA försäkringscentral

Företagets avgifter för arbetsmarknadsförsäkringarna för arbetare, beror på företagets förväntade lönesumma. Försäkringarna administreras av FORA försäkringscentral.

arrow_forward
rb

Granskning i aktiebolag

Granskning av bolag är en central fråga inom bolagsstyrningen, nästan lika viktig som beslutsfattandet. Granskningen säkerställer att bland annat räkenskaper, förvaltning och regelefterlevnad fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför finns flera funktioner och nivåer av granskning och tillsyn...

arrow_forward
rl

Jämställdhetsbonus

Från och med 1 januari 2017 avskaffades reglerna om jämställdhetsbonus.

arrow_forward
rr

Kvotplikt

arrow_forward
ra

Muta och bestickning

Tagande av muta innebär att en arbetstagare som utövar uppdrag tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Tagande av muta är straffbart och påföljden är böter eller fängelsestraff, i högst två år. Brottet tagande av muta avser äv...

arrow_forward
rr

Organisationskostnader

Begreppet organisationskostnader fanns i 1944 års ABL. Begreppet utmönstrades i 1975 års ABL, men begreppet fanns i den bokföringslag som fanns förut den nuvarande BFL, här benämnd GBFL. Enligt 17 § GBFL fick utgifter för teknisk hjälp, forskning- och utvecklingsarbete, provdrift, marknadsundersökn...

arrow_forward
Visar 4961 till 4970 av 5129 träffar.