Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Skyddsombud

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

arrow_forward
rb

Dödande av andra värdepapper

Liksom aktiebrev kan dödas kan även andra värdepapper dödas genom en ansökan till Bolagsverket. Det kan röra sig om interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis som bolag gett ut i pappersform. Dödandet av utestående värdepapper används när bolaget ska gå från en pappershantering till elektro...

arrow_forward
rr

Pågående fondemission

En pågående fondemission redovisas i sin helhet när den är registrerad. Konto 2091 Aktiekapital tillförs därmed medel från exempelvis konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Se uppslagsordet Fondemission i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rb

Hållbarhetsrapport

Definition Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat h...

arrow_forward
rr

Organisationskostnader

Begreppet organisationskostnader fanns i 1944 års ABL. Begreppet utmönstrades i 1975 års ABL, men begreppet fanns i den bokföringslag som fanns förut den nuvarande BFL, här benämnd GBFL. Enligt 17 § GBFL fick utgifter för teknisk hjälp, forskning- och utvecklingsarbete, provdrift, marknadsundersökn...

arrow_forward
rl

Särskild beräkningsgrund

Skatteverket kan fatta beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag eller att skatt ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund.

arrow_forward
rr

Periodisk sammanställning

Beskattning Tidigare har svenska företag som bedrivit handel med andra EU-länder varit tvungna att lämna en kvartalsrapport/kvartalsredovisning, KVR, till Skatteverket avseende varuleveranser till momsregistrerade köpare i andra EU-länder. Numera ska denna periodiska sammanställning även omfatta tj...

arrow_forward
rb

Begränsat personligt ansvar

Definition Begränsat personligt ansvar innebär att aktieägare i princip inte kan tvingas ta ekonomiskt ansvar för bolagets affärsverksamhet. En aktieägare har fullgjort samtliga sina ekonomiska åtaganden gentemot bolaget när han eller hon betalade för aktierna i samband med aktieteckningen. Begrä...

arrow_forward
rr

Byte av redovisningsvaluta

arrow_forward
rb

Central värdepappersförvarare

arrow_forward
Visar 4941 till 4950 av 5129 träffar.