Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Inkomst av hobby

Se uppslagsordet Hobby och Inkomst av hobby i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Inköpsfaktura

arrow_forward
rr

Insatsemission

Överföring av fritt eget kapital via en ren bokföringstransaktion till bundet eget kapital kallas för insatsemission i en ekonomisk förening och motsvarar för fondemission i ett aktiebolag. Löpande bokföring Konto 2087 Insatsemission krediteras med överföringsbeloppet. Det konto från vilket det f...

arrow_forward
rr

Insamlingskostnad

Insamlingskostnader ska enligt FRIIs (branschorganisationen för insamlingsorganisationer) Styrande riktlinjer återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d.v....

arrow_forward
rr

Insamlade medel

Enligt FRIIs (branschorganisationen för insamlingsorganisationer) Styrande riktlinjer utgörs insamlade medel av gåvor från allmänheten, företag, andra organisationer och externa stiftelser och fonder.

arrow_forward
rr

Inom linjen-poster

Den 1 januari 2016 infördes ändringar ÅRL som bland annat innebär att möjligheten att redovisa poster inom linjen har slopats.

arrow_forward
rr

Inre reparationsfond

arrow_forward
rr

Integrerad verksamhet

En integrerad verksamhet är enligt K3 och kommentaren till punkt 27.19 en förvärvad verksamhet som blivit omstrukturerad eller inkorporerad i det rapporterande företaget eller andra dotterföretag.

arrow_forward
rr

Intäkter, varor

arrow_forward
rr

Investeringsguld

En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld enligt 1 kap. 18 § ML i Sverige eller till ett annat EU-land ska enligt 39 kap. 14 § SFL vid en transaktion som uppgår till ett belopp som motsvarar 10 tkr eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen. Detta gäller äve...

arrow_forward
Visar 4931 till 4940 av 5043 träffar.