Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kontraktsränta

arrow_forward
ra

Narkotikamissbruk

Narkotikamissbruk med anknytning till arbetsplatsen är i en del fall grund för uppsägning på grund av personliga skäl och möjligen även avskedande. Det görs normalt inte någon uppdelning mellan enstaka förseelser och ett beroende som möjligen skulle kunna klassificeras som en sjukdom. Det har att g...

arrow_forward
rl

Förhöjt prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kronor och inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

arrow_forward
rb

Begränsat personligt ansvar

Definition Begränsat personligt ansvar innebär att aktieägare i princip inte kan tvingas ta ekonomiskt ansvar för bolagets affärsverksamhet. En aktieägare har fullgjort samtliga sina ekonomiska åtaganden gentemot bolaget när han eller hon betalade för aktierna i samband med aktieteckningen. Begrä...

arrow_forward
rr

Byte av redovisningsvaluta

arrow_forward
rb

Central värdepappersförvarare

arrow_forward
ra

Disciplinpåföljd

Definition En disciplinpåföljd är en särskild påföljd med anledning av brott mot anställningsavtalet eller på grund av att arbetstagaren inte uppfyllt sina arbetsrättsliga skyldigheter i övrigt. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtalet som föranleder en skarp åtgärd från arbetsgivarens sid...

arrow_forward
rr

Diskmaskin, mikrovågsugn

Löpande bokföring Köksmaskiner som diskmaskiner, mikrovågsugnar, kyl/frys etc. avseende personalmatsal/-utrymme kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Om en köksmaskin eller mikrovågsugn däremot räknas som korttidsinventarier e...

arrow_forward
rb

Dödande av andra värdepapper

Liksom aktiebrev kan dödas kan även andra värdepapper dödas genom en ansökan till Bolagsverket. Det kan röra sig om interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis som bolag gett ut i pappersform. Dödandet av utestående värdepapper används när bolaget ska gå från en pappershantering till elektro...

arrow_forward
rl

Ersättning från A-kassa

Arbetslöshetskassan är en försäkring som träder in och betalar ersätting under ett visst antal dagar när någon blir arbetslös.

arrow_forward
Visar 4931 till 4940 av 5129 träffar.