Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Redovisningsprincip, byte

arrow_forward
rr

Överföring räkenskapsinformation

Ett företag får enligt 7 kap. 6 § BFL överföras räkenskapsinformation från en typ av material till en annan om detta görs på ett betryggande sätt. Vanligt är överföring av pappersdokument (fakturor, kvitton etc) till en digital version genom skanning eller fotografering. Den nya versionen utgör räk...

arrow_forward
ra

Försvarsmaktsanställningar

Enligt lag om vissa försvarsmaktsanställningar omfattas gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten av vissa särskilda bestämmelser i lagen. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser och anställningsskyddslagen är tillämplig med de undantag som följer av ...

arrow_forward
rb

Bokslutskommuniké

Regler om bokslutskommuniké gäller börsbolag. De ska lämna en bokslutskommuniké som ska innehålla sådan information som enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) ska ingå i delårsrapportering. Kommunikéer ska avges inom två månader från slutet av räkenskapsperioden, det vill säga senast ...

arrow_forward
ra

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Definition Enligt en särskild lag, lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, har anställda rätt att vara lediga från sitt arbete för att starta och driva en egen verksamhet. Delvis tvingande lag Lagen förbjuder avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare som innebär at...

arrow_forward
rm

Momsåtervinning

arrow_forward
ra

Samhällsfarliga konflikter

En viktig grundsats inom arbetsrätten är att rätten att vidta stridsåtgärder är fri. Detta följer av en av våra grundlagar, regeringsformen. Enligt regeringsformen gäller att begränsningar av friheten att vidta stridsåtgärder endast kan ske genom lag eller kollektivavtal. Detta betyder exempelvis a...

arrow_forward
rr

Borgensåtagande

Borgen är en form av lämnad säkerhet för att ett lån eller annan skuld kommer att återbetalas. Ägarna kan gå i borgen för företagets lån/krediter. Företag kan också lämna borgen för kunders eller anställdas lån hos olika kreditinstitut. Om inte gäldenären/låntagaren kan betala sin skuld, kan den so...

arrow_forward
rr

Skattepliktigt resultat

Skattepliktigt resultat utgörs enligt K3 punkt 29.5 av det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkning av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

arrow_forward
rr

Ändamålskostnad

Ändamålskostnader är enligt Giva Sveriges Styrande riktlinjer sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Ändamålskostnader avseende medlemmar kan inkludera hjälpmedel i handikapporganisationer, tidningar, bemanning av jourtelefoner m.m. Observera att Medlem ka...

arrow_forward
Visar 4921 till 4930 av 5129 träffar.