Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Investeringsstöd

arrow_forward
rr

K1-företag

Företag som tillämpar K1 kan ibland benämnas K1-företag. Kategorin K1-företag omfattar för närvarande små enskilda näringsidkare och ideella föreningar. Små handelsbolag som ägs av fysiska personer kan ännu inte benämnas K1-företag då BFN bara har publicerat K1-regelverk för just enskilda näringsid...

arrow_forward
rr

K-årsbokslutsföretag

Ett årsbokslutsföretag är ett företag som enligt BFL ska avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut. Det är företag som enligt 6 kap. 1 § i BFL inte måste upprätta en årsredovisning enligt ÅRL (och inte heller gör det).

arrow_forward
rr

Kassaapparat

Kassaapparat utgör enligt 39 kap. 2 § SFL och BFNAR 2013:2 punkt 1.11 en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kassarapport, myntautomat

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav om användning

Bestämmelserna om de allmänna krav som gäller vid användning av kassaregister återfinns i 3 kap. SKVFS 2014:10. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller hårdvara som på ett sätt som inte är tillåtet kan påverka de ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänt

Sedan 2010 gäller att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registreri...

arrow_forward
rr

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan ...

arrow_forward
rr

Kassaregister - registrering av försäljning etc.

Företaget ska i ett kassaregister registrera all försäljning och annan löpande användning av kassaregistret, se 39 kap. 7 § 1 st. SFL. Med annan löpande användning av kassaregistret avses enligt 2 kap. 15 § SKVFS 2014:9 bl.a. utskrift av kvittokopia, övningskvitto och returkvitto. Även ändring av p...

arrow_forward
rr

Kontrollkod

Kontrollkod är en unik kod som identifierar ett kassakvitto, se 2 kap. 6 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
Visar 4911 till 4920 av 5043 träffar.