Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Legal förpliktelse

K3-regler En legal förpliktelse är enligt punkt 21.5 en förpliktelse till följd av ett kontrakt, lagstiftning, eller annan laglig grund. K2-regler K2 har inte definierat legal förpliktelse men anger i punkt 16.2 att avsättning ska göras om företaget har ett åtagande till följd av ett avtal eller o...

arrow_forward
rl

Profan helgdag

På vissa företag skiljer man på profan helgdag och kyrklig helgdag.

arrow_forward
rm

Tryckeritjänst

Den som säljer en tryckeritjänst måste ta ställning till om man säljer en vara eller en tjänst. Skatteverket har i tolkning av en EU-dom kommit fram till att när framställning och leverans sker av tryckta produkter anses allt utgöra en vara om framställningen, dvs. tryckningen, utgör den huvudsakli...

arrow_forward
rr

Externredovisning

arrow_forward
rm

Skattekonsult

arrow_forward
rb

Generationsskifte

Definition Ett generationsskifte är en succession av kontroll i ett företag, där kontrollen övergår från den tidigare företagsledaren och majoritetsaktieägaren till någon inom samma familj eller släkt. När dessutom andra alternativ för företagsöverlåtelse än ägarens släkt övervägs används ibland ut...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, utrangering

K2-regler En utrangering av en immateriell anläggningstillgång ska enligt punkt 7.14 redovisas som kostnad när tillgången inte längre kan brukas och företaget inte avser reparera eller sälja tillgången.

arrow_forward
rr

Importavgifter

arrow_forward
rr

Individuell värdering

arrow_forward
rr

Indelning av poster

De poster som ska framgå av resultat- och balansräkningarna framgår av bilagorna 1-3 i ÅRL.

arrow_forward
Visar 4901 till 4910 av 5129 träffar.