Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Samlingsplan

En samlingsplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.4 en dokumentation över bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden mellan bokföringssystemets delar. Samlingsplanen ingår i företagets systemdokumentation.

arrow_forward
rl

Samordningsnummer

Personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige får i stället för personnummer ett samordningsnummer. Bestämmelser om samordningsnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Samordningsnumret gör att det finns en gemensam identifikation för de som inte är folkbokförda i Sverige. Samord...

arrow_forward
rr

Samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnumret, som har funnits sedan 2000, är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha en gemensam identitetsbeteckning även för personer som ...

arrow_forward
rm

Samordningsförbund

arrow_forward
rb

Särskild granskning

Definition Särskild granskning är en avgränsad kontroll i ett aktiebolag som utförs av en särskild granskare tillsatt av Bolagsverket. Den särskilda granskningen är, liksom revision utförd av en Minoritetsrevisor, en utökad granskningsfunktion som utgör en del av Minoritetsskydd. Den särskilda ...

arrow_forward
rb

Särskild delgivningsmottagare

Definition Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. I samband med det svenska medlemskapet i EU avskaffades restriktionerna för...

arrow_forward
rl

Särskild A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har en A-skattsedel kan även ha särskild A-skatt, s.k. SA-skatt. Arbetsgivaren gör vanligt prelimin...

arrow_forward
rr

Särskild A-skatt

För beskrivning och beräkning, se uppslagsordet SA-skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Sannolikt

Sannolikt innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte.

arrow_forward
rb

Särskild vinstutdelningsbegränsning

arrow_forward
Visar 4901 till 4910 av 5043 träffar.