Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Dubbelbeskattningsavtal

arrow_forward
rs

EBITDA-regeln

Definition Används för att begränsa möjligheten att dra av räntekostnader. Lagrum 24 kap. 16-29 §§ IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa räntekostnader genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av...

arrow_forward
rs

EES-området

Definition De länder som tillhör EU och även de som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen. Kommentar De länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen är, förutom EU-länderna, Norge, Lichtenstein och Island. Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danma...

arrow_forward
rr

Glas, porslin, bestick

Löpande bokföring Företagets utgifter för glas, porslin, bestick, muggar, koppar etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel. Även kastruller, stekpannor, grytunderlägg etc. räknas hit, men liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övrig...

arrow_forward
rr

Glödlampor, sladdar, proppar

arrow_forward
rr

Grand total försäljning

Ackumulerat summerat belopp av försäljning i ett kassaregister utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen, se 2 kap. 4 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Grand total netto

Grand total försäljning minskat med grand total retur i ett kassaregister, se 2 kap. 5 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Huvudbokföring

En huvudbokföring visar bokföringsposterna i systematisk ordning, dvs. i kontonummerordning. Enligt 5 kap. 1 § BFL är inte bokföringsskyldigheten fullgjord förrän bokföringsposterna, framför allt affärshändelserna, kan presenteras både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordni...

arrow_forward
rr

Hållbarhetsrapport

Från och med den 1 december 2016 gäller reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy. Implementering av lagstiftningen sker i 6 kap. ÅRL. De nya reglerna om hållbarhetsrapport ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Stora företag som de senaste två räkensk...

arrow_forward
rr

Hållbarhetsupplysningar

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska ett större företag lämna de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det avgörande är inte vilken bedömning...

arrow_forward
Visar 4881 till 4890 av 5043 träffar.