Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Spara räkenskapsinformation

arrow_forward
rb

Styrelseutskott

arrow_forward
rr

Utträde, bostadsrättsförening

arrow_forward
rb

Styrelseledamots skadeståndsansvar

arrow_forward
rb

Svensk kod för bolagsstyrning

Definition Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad bolagskoden eller kort och gott Koden, är ett regelverk inom den så kallade självregleringen bland svenska Börsbolag. Bolagskoden är alltså svenskt näringslivs egen reglering av vissa frågor inom bolagsstyrning och den förvaltas av det särskilda...

arrow_forward
rr

Tunnelavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad. Vid behov av särred...

arrow_forward
rr

Tvätt av arbetskläder/uniform

Tvätt av uniformer och andra arbetskläder utgör en direkt kostnad i verksamheten och redovisas därmed gärna i kontoklass 4.

arrow_forward
rr

Undertecknande

arrow_forward
rb

Verkställande direktörens arbetsuppgifter

En verkställande direktör har tre formella arbetsområden i bolagsrätten: Sköta den löpande förvaltningen av bolaget, ta hand om bolagets bokföring och redovisning, samt förbereda beslut i styrelsen och på stämman. Löpande förvaltningDen främsta uppgiften för verkställande direktören är ...

arrow_forward
rb

Befogenhet

Definition Befogenhet är vad en uppdragstagare får lov att göra för sin uppdragsgivare. I bolagsrätten kan det till exempel röra sig om vad en särskild firmatecknare har fått för instruktioner om hur denna ska använda rätten att teckna bolagets firma i praktiken. Befogenhet i bolagsrätten är ett b...

arrow_forward
Visar 4881 till 4890 av 5129 träffar.