Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Rösträttsbegränsning

Definition Rösträttsbegränsning är en inskränkning av rätten för varje aktieägare att få rösta för sitt fulla innehav av aktier på bolagsstämma. Begränsningen sker genom ett Rösträttsförbehåll i bolagsordningen. Det kan i bolagsordningen föreskrivas begränsningar för röstning (ABL 7:8), så att varj...

arrow_forward
rl

Särskild A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har en A-skattsedel kan även ha särskild A-skatt, s.k. SA-skatt. Arbetsgivaren gör vanligt prelimin...

arrow_forward
rr

Säte, företagets

arrow_forward
rb

Simultanteckning

Definition Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet. Lagar och regler 13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rb

Skiljedomsförbehåll

Definition Skiljedomsförbehåll är en frivillig bestämmelse som kan tas in i bolagsordningen och som medför att tvister som uppstår mellan företaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare ska avgöras av skiljemän, enligt lagen om skiljeförfarande. Exemp...

arrow_forward
rb

Stiftares skadeståndsansvar

arrow_forward
rl

Sjukförsäkran

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Den anställde ska anmäla sjukfrånvaro direkt till arbetsgivaren den första sjukdagen. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala sjuklön för ti...

arrow_forward
rl

Högriskskydd

För varje sjukperiod får den anställde ett karensavdrag. För att den anställde inte ska drabbas av alltför många dagar utan sjuklön har man i sjuklönelagen infört olika högriskskydd. Allmänt högriskskyddEn anställd kan inte ha fler än 10 karensavdrag under en tolvmånadersperiod. Det betyder att a...

arrow_forward
rr

Kommanditdelägare

Kommanditdelägare är en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte svara för ett handelsbolags förbindelser med mer än vad bolagsmannen har satt in eller åtagits sig att sätta in i bolaget. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär. Se 1 kap. 2 § lagen (1980:1102) om han...

arrow_forward
rr

Bolagsstämma

Se uppslagsordet Bolagsstämma i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 4871 till 4880 av 5129 träffar.