Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Försäljningslokal

En försäljningslokal är enligt 2 § SKVFS 2018:29 lokal eller plats dess omedelbara närhet som används för försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Begreppet används således inom kontrollagstiftningen avseende kassaregister.

arrow_forward
rr

Glas, porslin, bestick

Löpande bokföring Företagets utgifter för glas, porslin, bestick, muggar, koppar etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel. Även kastruller, stekpannor, grytunderlägg etc. räknas hit, men liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övrig...

arrow_forward
rr

Glödlampor, sladdar, proppar

arrow_forward
rr

Grand total försäljning

Ackumulerat summerat belopp av försäljning i ett kassaregister utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen, se 2 kap. 4 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Grand total netto

Grand total försäljning minskat med grand total retur i ett kassaregister, se 2 kap. 5 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Huvudbokföring

En huvudbokföring visar bokföringsposterna i systematisk ordning, dvs. i kontonummerordning. Enligt 5 kap. 1 § BFL är inte bokföringsskyldigheten fullgjord förrän bokföringsposterna, framför allt affärshändelserna, kan presenteras både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordni...

arrow_forward
rr

Hållbarhetsrapport

Från och med den 1 december 2016 gäller reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy. Implementering av lagstiftningen sker i 6 kap. ÅRL. De nya reglerna om hållbarhetsrapport ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Stora företag som de senaste två räkensk...

arrow_forward
rr

Hållbarhetsupplysningar

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska ett större företag lämna de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det avgörande är inte vilken bedömning...

arrow_forward
rr

Händelser efter balansdagen

Händelser efter balansdagen är enligt K3 punkt 32.2 såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser som har inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten avges. Händelser efter balansdagen delas upp i två olika typer av händelser, dels händelser som bekräftar ett förhållande som fö...

arrow_forward
rr

Hänvisningsverifikation

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation. Detta framgår av 5 kap. 6 § BFL. Om ett företag använder en hänvisningsverifikation ska det enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.14 av hänvisningsverifikationen eller ...

arrow_forward
Visar 4871 till 4880 av 5043 träffar.