Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Företagsbot

Företagsboten är en sanktion som kan drabba företag om brott har begåtts i näringsverksamheten. Det är alltså företaget som träffas av sanktionen utöver det straff som drabbar gärningspersonen. Företagsboten kan till exempel aktualiseras vid arbetsmiljöbrott, skattebrott, penningtvätt, bedrägeri,...

arrow_forward
rl

Fritidsbostad

arrow_forward
rl

Fysisk träning

arrow_forward
rb

Kapitaltillskott

arrow_forward
rr

Kemikalieskatt

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion...

arrow_forward
rr

Kvittokontrolldata

Del av kvittodata som ger underlag för generering av kontrolldata och kontrollkod, se 2 kap. 4 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rl

Nettosemesterdagar

En anställd som arbetar intermittent har också rätt till fem veckors semesterledighet enligt semesterlagen.

arrow_forward
rr

Så snart det kan ske

Enligt huvudregeln i BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Med ”så snart det kan ske” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.3 att bokföring ska göras så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att kun...

arrow_forward
rr

Serveringsavgifter

Se uppslagsordet Serveringsavgift i Rätt Moms.

arrow_forward
rl

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Vi talar ofta om att vi får 80 % av vår inkomst när vi är sjuka. Idag stämmer det inte alltid överens med verkligheten. Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren 80 % av lönen, oavsett hur hög den är. Så under den tiden stämmer talesättet. När 14 sjukdagar har gått ändrar ...

arrow_forward
Visar 4861 till 4870 av 5129 träffar.