Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Brottslig verksamhet

arrow_forward
rs

Brutet räkenskapsår

arrow_forward
rs

Byggnad på ofri grund

Definition En byggnad som ägs av någon annan än den som äger marken den är uppförd på. Lagrum 2 kap. 6 § och 19 kap. IL Kommentar Enligt de skatterättsliga reglerna är även en byggnad på ofri grund en fastighet. De regler som gäller för reparation och underhåll, utvidgat reparationsbegrepp och...

arrow_forward
rs

Byggnadsrörelse

Definition Att bedriva näringsverksamhet i form av att låta uppföra byggnader på egen eller annans mark för försäljning. Lagrum 27 kap. IL Kommentar Tidigare var det olika skattesatser i ett företag beroende på vilken verksamhet som genererat intäkterna. En försäljning av en fastighet som var ...

arrow_forward
rs

Byggnadstillbehör

Definition Fast inredning och annat som man försett en byggnad med. Lagrum 2 kap. 2 § JB Kommentar Byggnadstillbehör kan till exempel vara ledningar, hissar, badkar, värmepanna och köksskåp. Byggnadstillbehör är ett begrepp som kommer från de civilrättsliga reglerna i jordabalken och har ingen ...

arrow_forward
rs

Carry forward

Definition Att ta med sig en möjlig beskattningseffekt till kommande beskattningsår. Lagrum avräkningslagen 40 kap. 2 § IL Kommentar I svensk beskattningsrätt finns ett antal exempel där man använder carry forward-tekniken för att ta med sig en avdragsmöjlighet till kommande beskattningsår. Be...

arrow_forward
rs

CFC-företag

Definition Lågbeskattade utländska juridiska personer där delägarna beskattas för företagets inkomster. Lagrum 39 a kap. IL Kommentar Vissa utländska juridiska personer anses vara så lågt beskattade att delägarna ska skatta för resultatet trots att utdelning inte skett. För att det ska kunna ...

arrow_forward
rs

Conduitbolag

Definition Används som mellanhand i betalningsflöden mellan bolag i olika länder för att minska skattebelastningen. Kommentar Mellan länder finns det skatteavtal som reglerar i vilket land som en viss inkomst ska beskattas. Om till exempel en utdelning mellan två bolag i olika länder leder till e...

arrow_forward
rs

Cost Contribution Arrangement, CCA

Definition Avtal som reglerar kostnader och intäkter mellan två eller flera företag kopplat till en viss aktivitet. Lagrum 14 kap. 19-20 §§ IL Kommentar Det förekommer att ett eller flera företag samarbetar kring ett visst projekt för att på så sätt fördela riskerna. Det kan gälla till exempel...

arrow_forward
rs

Creditmetoden

Definition Metod för att förhindra dubbelbeskattning. Inkomsten beskattas i två länder. Betald skatt avräknas från skatten i det andra landet. Lagrum lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen) Kommentar Om Sverige är bosättningsland eller hemviststat medger man avräkning för den be...

arrow_forward
Visar 4861 till 4870 av 5043 träffar.