Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Biträde på bolagsstämma

Definition Biträde kallas en rådgivare som en aktieägare har med sig till en bolagsstämma. Även ett ombud för en aktieägare kan ha med sig ett biträde. En aktieägare (eller aktieägares ombud) har rätt att ha med högst två biträden. Det finns olika skäl till varför en aktieägare kan vilja ha med et...

arrow_forward
rb

Bokslutskommuniké

Regler om bokslutskommuniké gäller börsbolag. De ska lämna en bokslutskommuniké som ska innehålla sådan information som enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) ska ingå i delårsrapportering. Kommunikéer ska avges inom två månader från slutet av räkenskapsperioden, det vill säga senast ...

arrow_forward
rb

Bolagsavtal

Definition Bolagsavtal är det civilrättsliga avtal som i alla bolag, utom aktiebolag, bestämmer de regler som bolagsmännen vill ska gälla i bolaget. Bolagsavtalet kan sägas vara bolagets grundlag (konstitution) och motsvarar i princip aktiebolagets Bolagsordning. Med bolagsavtal menas normalt se...

arrow_forward
rb

Bolagsbevis

arrow_forward
rb

Bolagsordning

Definition Bolagsordningen är bolagets eget regelverk, som fastställer vilka regler som gäller i bolaget utöver lagregler som framförallt aktiebolagslagen. Bolagsordningen kan liknas vid aktiebolagets grundlag (konstitution), det vill säga de mest överordnade bestämmelserna som styr ett aktiebolag ...

arrow_forward
rb

Bolagsorgan

Definition Bolagsorgan är de enheter inom ett bolag som gör att bolagets olika funktioner kan upprätthållas. Ett bolag behöver kunna fatta beslut, förvalta och organisera bolagets angelägenheter, utföra olika rättshandlingar och granska räkenskaperna. De funktionärer (ibland kallade organledamöter)...

arrow_forward
rb

Fusionsvederlag

Definition Fusionsvederlag är den ersättning som det övertagande bolaget betalar till aktieägarna i överlåtande bolag vid en Fusion av aktiebolag. Fusionsvederlaget kan vara kontanter eller aktier i övertagande bolag. Om ersättningen innehåller en andel pengar måste ändå minst hälften av ersättn...

arrow_forward
rb

Ge ut värdepapper

arrow_forward
rb

Generalfullmakt

Definition En generalfullmakt är en fullmakt som ger en person en generell och oinskränkt behörighet att företa rättshandlingar för bolagets räkning och företräda bolaget gentemot tredje person eller myndighet. En generalfullmakt ställs ut och undertecknas av styrelsen i bolaget. Generalfullmakter...

arrow_forward
rb

Godkänd revisor

arrow_forward
Visar 4841 till 4850 av 5043 träffar.