Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Justeringsman

arrow_forward
rr

Kassaregisternummer

Ett kassaregisternummer är ett tillverkningsnummer för ett kassaregister enligt 2 kap. 23 § SKVFS 2014:9 med tillägg för organisationsnummer eller personnummer för det företag som använder kassaregistret enligt 2 kap. 10 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 8 § SKVFS 2014:10.

arrow_forward
rr

Kontraktstillgång

arrow_forward
rr

Kvittodata

Information om läses in från ett kassaregister till en kontrollenhet, se 2 kap. 3 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Medlemsinsatser, ekonomisk förening

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, men det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag. En medlemsinsats är enligt 10 kap. 1 § LEF den insats en medlem enligt stadgarna är skyldig att delta med i föreningen (oblig...

arrow_forward
rb

Fel vid registrering

Om något blivit helt uppenbart fel vid registrering av bolagsuppgifter hos Bolagsverket, till exempel ett stavfel, kan detta rättas efter kontakt med myndigheten. Tänk på Observera att det rör sig om Bolagsverkets eventuella fel, inte fel som begåtts av personen som anmält en ändring för registr...

arrow_forward
rb

Fondaktierättsbevis

arrow_forward
rl

Förmånstagarförordnande

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande. Det kan handla om grundbelopp och barnbelopp som betalas från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL eller ersättning till efterlevande från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. De generella förmånstagarna sk...

arrow_forward
rr

Förstagångstillämpare

K3-regler Enligt punkt 35.3 och bilaga 1 ett företag som första gången tillämpar K3 vid upprättandet av en finansiell rapport. En förstagångstillämpare redovisar övergången till K3 enligt bestämmelserna i kapitel 35. K4-regler Ett företag som upprätta sina första finansiella rapporter enligt IFRS....

arrow_forward
rb

Handelsregistret

Handelsregistret är en offentlig förteckning över alla handelsbolag och kommanditbolag samt vissa andra företagsformer. Handelsregistret hanteras av Bolagsverket. Handelsregistret är en del av det centrala register som kallas Näringslivsregistret. Utöver handelsbolag och kommanditbolag kan enskil...

arrow_forward
Visar 4821 till 4830 av 5129 träffar.