Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Synundersökning

Löpande bokföring Utgifter för synundersökning till anställda kan bokföras i kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Se uppslagsorden Synundersökning i Rätt Lön och Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Systematisk ordning

En löpande bokföring i systematisk ordning benämns ofta huvudbok eller huvudbokföring. Att bokföring ska ske i systematisk ordning, dvs att affärshändelsen klassificeras på konton, framgår av 5 kap. 1 § BFL. Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.2 ska registreringsordningen framgå för varj...

arrow_forward
rr

Systematisk ordning, presentation

Presentationen i systematisk ordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 affärshändelserna sorterade utifrån deras art och utgör därigenom en länk till årsbokslutet eller årsredovisningen. Presentationen möjliggör också en överblick av verksamhetens ställning och resultat löpande u...

arrow_forward
rr

Systemdokumentation, kassaregister

I företag som använder kassaregister ska systemdokumentationen enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.13 innehålla en beskrivning av vilka delar kassaregistret består av och hur de samverkar, samt programmeringar och inställningar.

arrow_forward
rr

Så snart det kan ske

Enligt huvudregeln i BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Med ”så snart det kan ske” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.3 att bokföring ska göras så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att ku...

arrow_forward
rr

Sålda varors kostnad

Med begreppet sålda varors kostnad avses normalt de direkta kostnader som en vara har betingat vid inköp, med andra ord den direkta kostnaden för att köpa in varan. Om ett företag som säljer skor köper in ett parti skor, är det anskaffningsvärdet för varje sålt par skor som är sålda varors kostnad....

arrow_forward
rr

Säkring av kassaflöden

arrow_forward
rr

Särskild A-skatt

För beskrivning och beräkning, se uppslagsordet SA-skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Särskilt företagsnamn

Särskilt företagsnamn är enligt lag (2018:1653) om företagsnamn en benämning under vilken en näringsidkare bedriver en del av sin verksamhet. Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt och självständigt redovisas den som inkomst av näringsverksamhet, i annat fall som inkomst av hobby.

arrow_forward
rr

Uthyrning av personal, bilar m.m.

Löpande bokföring Uthyrning kan antingen utgöra en huvudinkomst (i kontogrupp 30) i företaget eller en sidoinkomst (i kontogrupp 36). Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag utgör t.ex. företagets huvudsakliga verksamhet och krediteras därför i kontoklass 3, hyresintäkter. Företag som där...

arrow_forward
Visar 4811 till 4820 av 5043 träffar.