Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Ränta på skattekonto

Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Här redovisas också inbetald F-skatt. Intäktsräntan...

arrow_forward
rr

Väderprognoser

Företag kan köpa väderprognoser från SMHI för att bättre kunna planera försäljning, personalbemanning vid kassorna och produktion. Dessa väderprognoser från SMHI kan redovisas inom kontogruppen för externa tjänster, t.ex. i debet på konto 6590 Övriga externa tjänster köpta tjänster.

arrow_forward
rl

Förbehållsbelopp

När en person får ekonomiska problem och hamnar i skuld kan Kronofogden besluta om utmätning av lönen. Beslutet föregås av att Kronofogden utreder vilka tillgångar den aktuella personen har samt gör en beräkning av hur mycket pengar personen behöver för att kunna försörja sig och sin eventuella fam...

arrow_forward
rb

Ärende och förslag på bolagsstämma

Definition Ärenden kallas beslutspunkterna på en bolagsstämma eller styrelsemöte. De ärenden som ska behandlas bör i princip ingå i ett på förhand utsänt förslag till dagordning. Till ärendena kan även fogas förslag till beslut. Ett ärende kan även vara ett ”informationsärende”, det vill säga att ...

arrow_forward
rb

Förvaltningsberättelse

Definition Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen som ger en översikt över räkenskapsårets utveckling av bolagets verksamhet, ställning och resultat, vilken bolagsledningen ska lägga fram vid årsstämman. Styrelsen ska även avlägga en förvaltningsberättelse som brukar va...

arrow_forward
rs

Utskiftning

Definition Överföring från ett subjekt till ett annat utan att det sker en motstående prestation. Lagrum 42 kap. 16 § IL Kommentar Utskiftning görs bland annat vid likvidation av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Även när ett moderbolag delar ut aktier i ett dotterbolag till sina ägar...

arrow_forward
rl

Kronofogden

Lag Kronofogden är en rikstäckande myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Kronofogdens uppgift är att fastställa och driva in fordringar. Arbetet är noggrant reglerat av lagar och bestämmelser, t.ex. utsökningsbalken, indrivningslagen, konkurslagen, skatteförfarandelagen, skuldsaneringsla...

arrow_forward
rb

Utsvältningsregeln

arrow_forward
rl

Fråga om skatteavdrag (FOS)

arrow_forward
rb

Försäkringsaktiebolag

Definition Försäkringsaktiebolag var tidigare en särskild bolagsform, men är nu ett normalt aktiebolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av försäkringsrörelselagen e...

arrow_forward
Visar 4801 till 4810 av 5129 träffar.