Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Endagsförrättning

Endagsförrättning är ett skattemässigt begrepp för en tjänsteresa utan övernattning. Se uppslagsorden Endagstraktamente i Rätt Lön samt Traktamente i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Garant i nyemission

Definition Aktör som åtar sig att teckna resterande aktier om en nyemission inte blir fulltecknad. Kommentar En garant i en nyemission erhåller vanligtvis en provision. Att stå som garant i en nyemission har stora likheter med att utfärda en säljoption för aktier. Provisionen bör därför tas upp ...

arrow_forward
rs

God redovisningssed

Definition En rättslig standard avseende redovisning. Lagrum 14 kap. 2 § IL 8 kap. 1 § BFL Kommentar Det finns ingen enhetlig definition av begreppet god redovisningssed. Begreppet syftar på en mängd olika redovisningsfrågor så som löpande redovisning och arkivering, värderings- och periodise...

arrow_forward
rs

GPS-navigator

arrow_forward
rs

Gåva av utdelning

Definition När en aktieägare skänker bort sin rätt till utdelning på aktier. Lagrum 42 kap. 12 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. Det innebär att om ägaren ger bort rätten till utdelning innan bolagsstämman f...

arrow_forward
rs

Gäldenärsbyte

Definition Övertagande av skuld mot ersättning. Lagrum 54 kap. 2 § IL Kommentar Civilrättsligt innebär ett gäldenärsbyte att ett nytt lån har tagits upp. Gäldenärsbyte får därmed skattemässiga konsekvenser i flera fall. Gäldenärsbyte avseende en skuld i utländsk valuta ses som en betalning, v...

arrow_forward
rs

Ideell andel

Definition Ett gemensamt ägande av en tillgång. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar Det förekommer att flera personer äger en fastighet tillsammans. De äger då inte någon viss bestämd del av fastigheten, utan de äger en andel av hela fastigheten. De har då en ideell andel av fastigheten. Ett samä...

arrow_forward
rs

Incitamentsprogram

arrow_forward
rs

Industritillbehör

Definition Maskiner och annan utrustning i en industribyggnad. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar Industritillbehör är definierade i jordabalken och det finns ingen särskild skatterättslig definition. Industritillbehör kan vara både byggnadsinventarier och vanliga inventarier. Tänk på Värde...

arrow_forward
rs

Informationsmöten

arrow_forward
Visar 4801 till 4810 av 5043 träffar.