Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Delägarfastighet

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.

arrow_forward
rr

Delägarförvaltning

En delägarförvaltning är en samfällighet som förvaltas direkt av delägarna (se 4 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SamfL). Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Till sammanträde ska samtliga kända delägare kallas. Om det är ovisst vem som är delägare ska samtliga ...

arrow_forward
rr

Demonstrationsbilar

I bilhandelsföretag är det vanligt att vissa nya bilar används som demonstrationsbilar (demobilar). Dessa bilar används ibland både för provkörning och demonstration samt som tjänstebilar av företagets anställda - t.ex. försäljare och chefer. Löpande bokföring Tillgångar som i en verksamhet utgör...

arrow_forward
rr

Differentierad moms

Med differentierad moms menas att moms utgår med olika skattesatser beroende på vilken slags omsättning det gäller. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
rr

Diskmedel, diskborstar

Löpande bokföring Företagets utgifter för vanligt diskmedel, maskindiskmedel, avkalkningsmedel, diskborstar etc. utgör normalt förbrukningsmateriel (kontogrupp 54), men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader. Om diskmedle...

arrow_forward
rr

Distansförsäljning

I momssammanhang innebär distansförsäljning att en vara efter försäljning transporteras av säljaren (eller för dennes räkning) från ett EU-land till ett annat. Se uppslagsordet Distansförsäljning i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast ...

arrow_forward
rr

Dold räntekompensation

Om en varufordran eller en varuskuld - vid kreditförsäljning respektive kreditinköp av varor och tjänster - löper utan ränta kan det antas att en räntekompensation räknats in i det avtalade priset. En del av den redovisade intäkten vid försäljningen kommer därför att innehålla en dold ränteintäkt, ...

arrow_forward
rr

Droit de suite

Sverige har - precis som övriga EU-länder med undantag för Storbritannien - infört en ”omsättningsskatt” på konst med den franska benämningen droit de suite. Ordet betyder ungefär ”följerätt” därför att det är en rätt som gäller under konstnärens livstid och i ytterligare 70 år. Följerätten utgår n...

arrow_forward
Visar 4791 till 4800 av 5043 träffar.