Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Transporttjänst

På momsområdet gäller olika regler för person- och varutransporter. För varutransporterna skiljer man dessutom på om transporten går inom eller utom EU. Utöver regler om transporttjänster finns bestämmelser om s.k. stödtjänster. En stödtjänst är en tjänst som är nödvändig för att den huvudsakliga ...

arrow_forward
rl

Verifikation

Lag För varje affärshändelse på företaget ska det finnas en verifikation. En verifikation är enligt bokföringslagen (1999:1078) ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”. Verifikationen ska ha uppgift om datum för affärshändelsen. Det ska också sp...

arrow_forward
rr

Företagshälsovård

arrow_forward
ra

Utstationering av arbetstagare

Då arbetet utförs över nationsgränserna är det viktigt att fastställa vilka arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas. Ett utländskt företag som sänder arbetstagare för att tillfälligt utföra arbete i Sverige måste följa den svenska lagen om utstationering av arbetstagare. Lagen är en imple...

arrow_forward
ra

Upphörandeavtal

Om en arbetsgivare och en arbetstagare är överens om att en anställning av något skäl ska avslutas bör detta regleras i ett särskilt avtal. Om parterna är överens behöver inte arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägning eftersom denne inte vidtar någon sådan rättshandling. Observera dock att det i...

arrow_forward
rm

Skatteupplag

Försäljning av vissa varor som befinner sig i särskilda lager, s.k. skatteupplag, är momsfri. Syftet med reglerna är en förenkling så länge varorna finns i skatteupplaget. Förenklingen innebär att beskattning inte sker när varorna omsätts flera gånger under den tid de ligger i skatteupplaget eller ...

arrow_forward
ra

Tjänstledighet

Definition Tjänstledighet innebär att en arbetstagare erhåller obetald ledighet från arbetsgivaren. Det finns olika situationer då tjänstledighet aktualiseras och då arbetsgivaren ska bevilja detta. En av de vanligaste grunderna för tjänstledighet är ledighet för utbildning, men det finns även andr...

arrow_forward
ra

Övertid

Definition Övertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt lagen. Den ordinarie arbetstiden får enligt lagen vara högst 40 timmar per vecka. Arbete utöver dessa 40 timmar är således övertid. På mo...

arrow_forward
rm

Momsgrupp

arrow_forward
rr

Semesterlöneskuld

arrow_forward
Visar 471 till 480 av 5043 träffar.