Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Lån i utländsk valuta

Definition Fordran eller skuld i annan valuta än svenska kronor. Lagrum 14 kap. 8 § IL Kommentar En fordran eller skuld i utländsk valuta ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. En vinst eller förlust är skattepliktig respektive avdragsgill. Tänk på Om en skuld är valutasäkra...

arrow_forward
rs

Lön till barn

arrow_forward
rs

Maximibelopp

Definition Det skattefria traktamentet beräknat enligt schablon vid tjänsteresor inom landet. Lagrum 12 kap. 10-11 §§ IL Kommentar Maximibeloppet är 0,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor. För 2020 uppgår maximibeloppet till 240 kr (230 kr för 2019, 0,5 procent av 4...

arrow_forward
rs

Medlemsinsatser

Definition Inbetalda insatser i en ekonomisk förening. Lagrum 13 kap. 7 §, 44 kap. 5 § och 48 kap. 2 § IL Kommentar Medlemsinsatserna i en ekonomisk förening är bundet eget kapital. Det motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag. Till skillnad mot aktiebolag finns det inget minimibelopp för a...

arrow_forward
rs

Milersättning

Definition Ersättning för körning i tjänsten. Lagrum 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § IL Kommentar Skattefri milersättning med 18,50 kr/mil kan betalas ut till den som använder egen bil för tjänsteresor (9 kr/mil för motorcykel). För den som använder förmånsbil uppgår motsvarande belopp till 6,50 k...

arrow_forward
rs

Miljöavgifter

Definition Avgifter för att begränsa produktion och användande av miljöfarliga produkter. Kommentar Miljöavgifter för, t.ex. miljöfarligt avfall, kan hänföras till tillsynsavgifter. Avgifterna är avdragsgilla för företaget.

arrow_forward
rs

Minskning av aktiekapitalet

Definition Ett aktiebolags aktiekapital minskar och minskningen används antingen för att betalas ut till ägarna eller för att öka det fria egna kapitalet. Lagrum 42 kap. 17 § och 57 kap. 2 § IL Kommentar En minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna är en tillåten värdeöver...

arrow_forward
rs

Minskning av reservfonden

Definition Reservfonden minskar och betalas ut till aktieägarna eller förs till fritt eget kapital. Lagrum 42 kap. 17 § IL Kommentar När ett bolag minskar reservfonden och betalar ut till aktieägarna behandlas utbetalningen som en utdelning. Detta gäller i både inkomstslaget kapital och inkomst...

arrow_forward
rs

Moder- och dotterbolagsdirektivet

Definition EU-direktiv som reglerar förutsättningarna för beskatt- ning av utdelning från ett bolag till ett annat. Lagrum 24 kap. IL 4 § kupongskattelagen Kommentar Moder- och dotterbolagsdirektivet kräver att ett bolag som äger 10 % eller mer av kapitalet i ett annat bolag inte beskattas för...

arrow_forward
rs

Moderbolag

arrow_forward
Visar 4781 till 4790 av 5043 träffar.