Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Utvidgat fåmansföretagsbegrepp

Definition Om flera delägare, eller deras närstående, är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget under något av de fem föregående beskattningsåren ska de ses som en enda delägare. Lagrum 57 kap. 3 § IL Kommentar Regeln syftar till att företag som drivs gemensamt av många de...

arrow_forward
rs

Prissättningsbesked

Definition Bindande besked om vilket pris som två parter i en intressegemenskap kan tillämpa utan att riskera höjd beskattning enligt korrigeringsregeln. Lagrum lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner Kommentar Om två parter i intressegemenskap tillämpar en prissättning s...

arrow_forward
rr

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening som registrerats är en juridisk person, dvs. föreningen kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i föreningens namn. Syftet med en ekonomisk förening är enligt 1 kap. 4 § LEF att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarn...

arrow_forward
rs

Minskning av reservfonden

Definition Reservfonden minskar och betalas ut till aktieägarna eller förs till fritt eget kapital. Lagrum 42 kap. 17 § IL Kommentar När ett bolag minskar reservfonden och betalar ut till aktieägarna behandlas utbetalningen som en utdelning. Detta gäller i både inkomstslaget kapital och inkomst...

arrow_forward
rm

Kostnadskomponent

arrow_forward
rs

Offentligt finansierad vård

Definition Vård som bekostas av det allmänna. Kommentar Till offentligt finansierad vård räknas all vård som bekostas av det allmänna. I första hand bedrivs denna vård i regionernas och kommunernas regi. Offentligt finansierad vård kan också bedrivas av privatpraktiserande läkare och sjukgymnas...

arrow_forward
rb

Föranmälan till bolagsstämma

Definition Ett aktiebolag kan kräva att aktieägare ska föranmäla sitt deltagande vid bolagsstämmor om det finns en bestämmelse om detta i bolagsordningen. Huvudregeln är att aktieägare har rätt att delta i bolagstämman om han eller hon är införd i aktieboken, så krav på föranmälan är en avvikelse f...

arrow_forward
rb

Vinstsyfte

arrow_forward
rr

Fysisk person

Med en fysisk person menas en människa, en privatperson. En fysisk person har rättskapacitet, vilket innebär att denna kan göra affärer, sluta avtal, äga tillgångar, skaffa sig skulder, ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Dessutom kan en fysisk person ställas till svars inför myndigheter ...

arrow_forward
rs

Negativt räntenetto

Definition Saldot när ränteutgifter som ska dras av är större än ränteinkomster som ska tas upp. Lagrum Begränsas 24 kap. 23 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegrä...

arrow_forward
Visar 4781 till 4790 av 5129 träffar.