Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Redovisningsdirektivet

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/23/EU Årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag benämns vanligen Redovisningsdirektivet. Det infördes i svensk lag genom att ÅRL ändrades vilket publicerades i november 2015 genom prop. 2015/16:3. Redovisningsdirektivet innehål...

arrow_forward
rr

Registerhållningsavgifter

arrow_forward
rr

Registrering, kassaregister

Uppgifter om försäljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassaregister så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport, se 2 kap. 17 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Registreringsordning

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Presentationen i registreringsordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 i vilken ordning bokföringsposterna har tillf...

arrow_forward
rr

Relevans

Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.10 relevant när den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.

arrow_forward
rr

Remissa

Remissa betyder betalning. Inbetalningar vid försäljning av varor och tjänster, liksom utbetalningar vid inköp av varor och tjänster, kan ske på många olika sätt, se  betalningar.

arrow_forward
rr

Resultatdisposition

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler

Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § ÅRL i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Inte i någon av resultaträkningarna enligt K1-K4 är det tillåtet att redovisa extraordinära intäkter och kostnader.

arrow_forward
rr

Resultaträkning, K1 ideella föreningar

Resultaträkningen enligt K1 Bilaga 2 för ideella föreningar ska ställas upp enligt följande: Intäkter Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Persona...

arrow_forward
rr

Returposter

Returposter är enligt kontrollagstiftningen för kassaregister negativa poster och andra registreringar som minskat försäljningen, se 2 kap. 20 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
Visar 4771 till 4780 av 5043 träffar.