Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Datorreparationer

Löpande bokföring Företagets utgifter för reparation och service av datorer och kringutrustning räknas, precis som reparation av arbetsmaskiner, verktyg, förbrukningsinventarier och övriga inventarier, normalt till företagets utgifter för reparation och underhåll.

arrow_forward
rr

Degressiv avskrivning

Degressiv avskrivning beskrivs i IAS 16 punkt 62 som ett sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden.

arrow_forward
rr

Delägarfastighet

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.

arrow_forward
rr

Deklarationskostnader

arrow_forward
rr

Delårsredogörelse

K4-regler Nasdaq gav i januari 2016 ut en vägledning för de företag som upprättar en delårsredogörelse i stället för en kvartalsrapport enligt IAS 34 Delårsrapportering. Enligt punkt 4 i vägledningen ska det av delårsredogörelsen tydligt framgå att den offentliggjorda informationen utgör en delårsr...

arrow_forward
rr

Demonstrationsbilar

I bilhandelsföretag är det vanligt att vissa nya bilar används som demonstrationsbilar (demobilar). Dessa bilar används ibland både för provkörning och demonstration samt som tjänstebilar av företagets anställda - t.ex. försäljare och chefer. Löpande bokföring Tillgångar som i en verksamhet utgör...

arrow_forward
rr

Delbevis/delrätter

Varje akties andel vid en fondemission utgör en delrätt. Vid t.ex. en fondemission till emissionskursen 1:2 ger två delrätter en ny aktie gratis. Delrätter bokförs inte eftersom de saknar anskaffningsvärde. Ett delbevis är ett bevis på rätten att erhålla aktier i en fondemission, dvs. ett bevis på ...

arrow_forward
rr

Derivatinstrument

Ett derivatinstrument är enligt K3 punkt 11.8 ett finansiellt instrument som uppfyller följande kriterier: Värdet på instrumentet ändras till följd av ändringar i en särskilt angiven räntesats, valutakurs, råvarupris, pris på ett finansiellt instrument eller annan variabel som inte är specifik fö...

arrow_forward
rr

Differentierad moms

Med differentierad moms menas att moms utgår med olika skattesatser beroende på vilken slags omsättning det gäller. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
Visar 4761 till 4770 av 5043 träffar.