Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

arrow_forward
rr

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att utgående fakturor/utgående moms bokförs löpande under året. Detta gäller även inkommande fakturor/ingående moms. Jfr bokslutsmetoden. Se uppslagsordet Faktureringsmetoden i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Fasta tillverkningskostnader

Fasta tillverkningskostnader ingår normalt i produktkalkylering för att fastställa ett anskaffningsvärde för varor som ett företag tillverkar. Det kan också vara fasta kostnader som ingår i att bestämma värdet av en tjänst, ex vis vid prissättning. Vi utgår här från en lagervärdering. Fasta tillver...

arrow_forward
rl

Lönesystemets uppbyggnad

Oavsett om lönesystemet är avsett för ett litet eller stort företag är systemen likartat uppbyggda. Fyra register återkommer i alla system, företagsregister, personregister, löneartsregister och ackumulatorregister. Uppgifterna som anges i de här registren samspelar för att utföra löneberäkningen. ...

arrow_forward
ra

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Är trakasserierna av sexuell natur kallas de för sexuella trakasserier. Det kan till exempel utgöras av kommentarer, tafsande eller närgångna blickar. Den som känner sig trakasserad ska gö...

arrow_forward
rr

Tidpunkt, övergång till K3

Första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt K3 är, enligt K3 punkt 35.7, den tidpunkt då ett företag går över till K3.

arrow_forward
rb

Privata aktiebolag

Definition Ett privat aktiebolag är ett aktiebolag som inte får sprida sina aktier till allmänheten, Spridningsförbudet. Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. Det finns flera andra materiella regler som skiljer bolagskategorierna, se sammanställningen i Publika bolag. Ett privat aktiebolag...

arrow_forward
rb

Dagordning vid styrelsemöte

Dagordningen vid styrelsemöten i aktiebolag är inte lika strikt reglerad som vid bolagsstämmor. Styrelseledamöterna bör dock få information om vilka ärenden som ska förekomma vid styrelsemötena. Många gånger finns en stående dagordning som fastställts i Arbetsordning för styrelsen. Det ligger doc...

arrow_forward
rl

Frivillig kvittning

arrow_forward
ra

Vaxholmsmålet

arrow_forward
Visar 4751 till 4760 av 5129 träffar.