Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Degressiv avskrivning

Degressiv avskrivning beskrivs i IAS 16 punkt 62 som ett sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden.

arrow_forward
rr

Delägarfastighet

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.

arrow_forward
rr

Deklarationskostnader

arrow_forward
rr

Delårsredogörelse

K4-regler Nasdaq gav i januari 2016 ut en vägledning för de företag som upprättar en delårsredogörelse i stället för en kvartalsrapport enligt IAS 34 Delårsrapportering. Enligt punkt 4 i vägledningen ska det av delårsredogörelsen tydligt framgå att den offentliggjorda informationen utgör en delårsr...

arrow_forward
rr

Demonstrationsbilar

I bilhandelsföretag är det vanligt att vissa nya bilar används som demonstrationsbilar (demobilar). Dessa bilar används ibland både för provkörning och demonstration samt som tjänstebilar av företagets anställda - t.ex. försäljare och chefer. Löpande bokföring Tillgångar som i en verksamhet utgör...

arrow_forward
rr

Delbevis/delrätter

Varje akties andel vid en fondemission utgör en delrätt. Vid t.ex. en fondemission till emissionskursen 1:2 ger två delrätter en ny aktie gratis. Delrätter bokförs inte eftersom de saknar anskaffningsvärde. Ett delbevis är ett bevis på rätten att erhålla aktier i en fondemission, dvs. ett bevis på ...

arrow_forward
rr

Derivatinstrument

Ett derivatinstrument är enligt K3 punkt 11.8 ett finansiellt instrument som uppfyller följande kriterier: Värdet på instrumentet ändras till följd av ändringar i en särskilt angiven räntesats, valutakurs, råvarupris, pris på ett finansiellt instrument eller annan variabel som inte är specifik fö...

arrow_forward
rr

Differentierad moms

Med differentierad moms menas att moms utgår med olika skattesatser beroende på vilken slags omsättning det gäller. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
rr

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast ...

arrow_forward
Visar 4751 till 4760 av 5043 träffar.