Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast ...

arrow_forward
rr

Tidpunkt, övergång till K3

Första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt K3 är, enligt K3 punkt 35.7, den tidpunkt då ett företag går över till K3.

arrow_forward
rb

Privata aktiebolag

Definition Ett privat aktiebolag är ett aktiebolag som inte får sprida sina aktier till allmänheten, Spridningsförbudet. Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. Det finns flera andra materiella regler som skiljer bolagskategorierna, se sammanställningen i Publika bolag. Ett privat aktiebolag...

arrow_forward
rb

Dagordning vid styrelsemöte

Dagordningen vid styrelsemöten i aktiebolag är inte lika strikt reglerad som vid bolagsstämmor. Styrelseledamöterna bör dock få information om vilka ärenden som ska förekomma vid styrelsemötena. Många gånger finns en stående dagordning som fastställts i Arbetsordning för styrelsen. Det ligger doc...

arrow_forward
rr

Företagsnamn

Företagsnamn är enligt lagen (2018:1653) om företagsnamn ”den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet”. Lagen började gälla den 1 januari 2019 och ersatte då firmalagen (1974:156). Se uppslagsorden Företagsnamn och Företagsnamnets uppkomst i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rl

Frivillig kvittning

arrow_forward
ra

Vaxholmsmålet

arrow_forward
rm

Kontorsplatser

arrow_forward
rm

Uthyrning av vårdpersonal

arrow_forward
rm

Skådespelare

arrow_forward
Visar 4741 till 4750 av 5129 träffar.