Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Språk i bokföringen

All räkenskapsinformation (enligt definitionen i BFL) som företaget upprättar självt ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska, se 1 kap. 4 § BFL. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta (Finansinspektionen när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn)...

arrow_forward
rr

Årsredovisning, skyldighet att upprätta

Alla företag som är bokföringsskyldiga (bokföringsskyldighet) enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen genom ett årsbokslut, en årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut, se 6 kap. 1 § BFL. Framför allt aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid avsluta små räkenskaper med en årsredo...

arrow_forward
rb

Byte av aktiebolagskategori

Ett aktiebolag kan byta mellan de två kategorierna privat och publikt aktiebolag. Skillnaderna mellan bolagskategorierna finns beskrivna i Publika aktiebolag. Bytet sker genom att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, varefter beslutet och den nya bolagsordningen registreras hos Bol...

arrow_forward
rl

Lönestatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför olika undersökningar på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den offentliga lönestatistiken.

arrow_forward
rb

Styrelseledamotens ställning och plikter

Styrelseledamoten är underställd bolagsstämman och svarar inför den i och med att det i övervägande utsträckning är stämman som väljer ledamöterna, Styrelseledamot. Det får viktiga konsekvenser för ledamoten. Ledamotens ställningFör det första: ledamoten är underordnad bolagsstämman i sin helhet...

arrow_forward
rl

Styrelsearvode

Lag Ett aktiebolag är enligt aktiebolagslag (2005:551) skyldiga att ha en styrelse. Styrelsen utses av bolagsstämman. Om företaget är bundet av kollektivavtal och har fler än 25 anställda har också personalen på företaget, enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, rät...

arrow_forward
rr

Treårsinventarier

arrow_forward
rb

Teckningsgaranti

arrow_forward
rr

Telefonkort/kontantkort

Kontantinköp av telefonkort/kontantkort behandlas bokföringsmässigt på samma sätt som vanliga telefonsamtalskostnader, telefon och telekommunikation.

arrow_forward
rr

Tidpunkt för bokföring

arrow_forward
Visar 4731 till 4740 av 5129 träffar.