Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Telefonkort/kontantkort

Kontantinköp av telefonkort/kontantkort behandlas bokföringsmässigt på samma sätt som vanliga telefonsamtalskostnader, telefon och telekommunikation.

arrow_forward
rr

Tidpunkt för bokföring

arrow_forward
rb

Styrelseledamots förtida avgång

Definition Förtida avgång innebär att en styrelseledamot avgår under löpande mandatperiod, antingen om ledamoten väljer det eller om den som utsett ledamoten beslutar det. Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag och bygger på ömsesidig tillit. Det är därför inte ovanligt att en styrelseledamot...

arrow_forward
rr

Tvätteriverksamhet

Med tvätteriverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser rengöring av textilier och därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten. Den som bedriver...

arrow_forward
rr

TV/digitalbox/video

En TV, digitalbox eller video som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens privata bruk utgör icke avdragsgill, ”rörelsefrämmande” privat egendom och bokförs som ett privat uttag i en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. I exempelvis ett aktiebolag ersätts fö...

arrow_forward
rl

Tvillingfödsel

arrow_forward
rb

Tystnadsplikt för bolagsledningen

Tystnadsplikten för bolagsledningen är inte lagreglerad, vare sig i aktiebolagslagen eller i andra tvingande regelverk. Det anses dock att styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare och andra funktionärer i bolagsledningen har en tystnadsplikt på grund av sin ställning som uppdragstagar...

arrow_forward
rr

Tillverkardeklaration

Bestämmelserna om tillverkardeklaration för kassaregister återfinns i 8 kap. SKVFS 2014:9. Varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram som tillhandahålls på den svenska marknaden ska ha en tillverkardeklaration där det framgår att modellen eller programmet är testat. Till...

arrow_forward
rr

Verkligt värde

K3-regler Verkligt värde är enligt punkt 2.20 det belopp med vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som ha ett intresse av att transaktionen sker. Det bästa uttrycket för verkligt värde är enligt punkt 1...

arrow_forward
rr

Uppgifter i den löpande bokföringen

Följande uppgifter ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.3 kunna utläsas ur den löpande bokföringen för varje bokföringspost: registreringsordning, redovisningsperiod, verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken, kontering, och bokfört belopp.

arrow_forward
Visar 4721 till 4730 av 5129 träffar.