Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Träningskläder, träningsskor

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Treårsinventarier

arrow_forward
ra

Trosuppfattning

Kan en religion eller en trosuppfattning begränsa en arbetstagares arbetsskyldighet? Frågan kan aktualiseras inom flera arbetsområden, till exempel inom sjukvården. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv torde det vara ett rimligt krav att om någon åtar sig att utföra ett visst arbete så ska den också k...

arrow_forward
rb

Teckningsgaranti

arrow_forward
rr

Telefonkort/kontantkort

Kontantinköp av telefonkort/kontantkort behandlas bokföringsmässigt på samma sätt som vanliga telefonsamtalskostnader, telefon och telekommunikation.

arrow_forward
rr

Tidpunkt för bokföring

arrow_forward
rb

Styrelseledamots förtida avgång

Definition Förtida avgång innebär att en styrelseledamot avgår under löpande mandatperiod, antingen om ledamoten väljer det eller om den som utsett ledamoten beslutar det. Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag och bygger på ömsesidig tillit. Det är därför inte ovanligt att en styrelseledamot...

arrow_forward
rr

Tvätteriverksamhet

Med tvätteriverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser rengöring av textilier och därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten. Den som bedriver...

arrow_forward
rr

TV/digitalbox/video

En TV, digitalbox eller video som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens privata bruk utgör icke avdragsgill, ”rörelsefrämmande” privat egendom och bokförs som ett privat uttag i en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. I exempelvis ett aktiebolag ersätts fö...

arrow_forward
rl

Tvillingfödsel

arrow_forward
Visar 4711 till 4720 av 5129 träffar.