Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Distansavtal

Ett distansavtal är enligt 39 kap. 2 § SFL avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans om kommunikationen uteslutande sker på distans. En näringsidkare som säljer varor och tjänster genom distansavtal är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen f...

arrow_forward
rr

Distansförsäljning

I momssammanhang innebär distansförsäljning att en vara efter försäljning transporteras av säljaren (eller för dennes räkning) från ett EU-land till ett annat. Se uppslagsordet Distansförsäljning i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Dold räntekompensation

Om en varufordran eller en varuskuld - vid kreditförsäljning respektive kreditinköp av varor och tjänster - löper utan ränta kan det antas att en räntekompensation räknats in i det avtalade priset. En del av den redovisade intäkten vid försäljningen kommer därför att innehålla en dold ränteintäkt, ...

arrow_forward
rr

Donationskapital

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet ...

arrow_forward
rr

Droit de suite

Sverige har - precis som övriga EU-länder med undantag för Storbritannien - infört en ”omsättningsskatt” på konst med den franska benämningen droit de suite. Ordet betyder ungefär ”följerätt” därför att det är en rätt som gäller under konstnärens livstid och i ytterligare 70 år. Följerätten utgår n...

arrow_forward
rr

Dvd-skivor

arrow_forward
rr

Marginalbeskattning

Angående marginalbeskattning av begagnade varor m.m. med management fees se uppslagsordet Marginalbeskattning i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar kan gälla alltifrån en rent geografisk kartläggning av marknaden till produkttester, test av företagsnamn, av produktnamn, av förpackningar och design, konkurrentbevakning, kartläggning av konsumenternas attityder, mätning av reklameffekter, mätning av marknadsandelar etc. Ma...

arrow_forward
rr

Maskinläsbart medium

I 7 kap. 1 § BFL anges de olika former som räkenskapsinformation får arkivera i. Maskinläsbart medium definieras som ”annan form (än vanlig läsbar form och mikroskrift) som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.”

arrow_forward
rr

Marknadshandel

arrow_forward
Visar 4711 till 4720 av 5043 träffar.