Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Sannolikt

Sannolikt innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte.

arrow_forward
rr

Släpvagnar/släpfordon

Släpvagnar och andra släpfordon vilka räknas till företagets anläggningstillgångar redovisas normalt som transportmedel tillsammans med företagets bilar, bilar och andra transportmedel - inköp. Anskaffningsvärdet ska enligt ÅRL fördelas genom årliga avskrivningar. Löpande bokföring Företagets löp...

arrow_forward
ra

Språk - språkkrav

Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på ett visst språk kan ofta vara ett krav som uppställs för anställning. Dock kan detta krav ibland ses som diskriminerande, antingen direkt eller indirekt. Enligt diskrimineringslagen får inte en arbetsgivare missgynna en arbetssökande eller en arbetstag...

arrow_forward
rr

Språk i bokföringen

All räkenskapsinformation (enligt definitionen i BFL) som företaget upprättar självt ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska, se 1 kap. 4 § BFL. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta (Finansinspektionen när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn)...

arrow_forward
rr

Årsredovisning, skyldighet att upprätta

Alla företag som är bokföringsskyldiga (bokföringsskyldighet) enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen genom ett årsbokslut, en årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut, se 6 kap. 1 § BFL. Framför allt aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid avsluta små räkenskaper med en årsredo...

arrow_forward
rb

Byte av aktiebolagskategori

Ett aktiebolag kan byta mellan de två kategorierna privat och publikt aktiebolag. Skillnaderna mellan bolagskategorierna finns beskrivna i Publika aktiebolag. Bytet sker genom att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, varefter beslutet och den nya bolagsordningen registreras hos Bol...

arrow_forward
rl

Lönestatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför olika undersökningar på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den offentliga lönestatistiken.

arrow_forward
rr

Tjänsteuppdrag

K2-regler Ett tjänsteuppdrag föreligger enligt punkt 6.8 (och K ÅB punkt 5.8) om det finns avtal som innebär att ett företag under en tidsperiod ska utföra en eller flera tjänster.

arrow_forward
rb

Styrelseledamotens ställning och plikter

Styrelseledamoten är underställd bolagsstämman och svarar inför den i och med att det i övervägande utsträckning är stämman som väljer ledamöterna, Styrelseledamot. Det får viktiga konsekvenser för ledamoten. Ledamotens ställningFör det första: ledamoten är underordnad bolagsstämman i sin helhet...

arrow_forward
rl

Styrelsearvode

Lag Ett aktiebolag är enligt aktiebolagslag (2005:551) skyldiga att ha en styrelse. Styrelsen utses av bolagsstämman. Om företaget är bundet av kollektivavtal och har fler än 25 anställda har också personalen på företaget, enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, rät...

arrow_forward
Visar 4701 till 4710 av 5129 träffar.