Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Bud

Löpande bokföring Företagets utgifter för anlitande av bud eller budfirma för att vidarebefordra t.ex. dokument, anbud, sekretessbelagd information eller varuprover kan redovisas som köpta tjänster (kontogrupp 65 Övriga externa tjänster). Anlitande av bud/budfirma för rena transporttjänster kan där...

arrow_forward
rr

Byggmoms

Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Kost och logi

arrow_forward
rr

Byte av redovisningsprincip

Ett företag kan ibland behöva byta en redovisnings- eller värderingsprincip som företaget tillämpar. Orsakerna till detta kan vara en ändring av lagstiftningen, en ändrad koncerntillhörighet eller att företagsledningen anser att den nya redovisningsprincipen ger en bättre bild av företaget. Enligt ...

arrow_forward
rr

K-årsbokslutsföretag

Ett årsbokslutsföretag är ett företag som enligt BFL ska avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut. Det är företag som enligt 6 kap. 1 § i BFL inte måste upprätta en årsredovisning enligt ÅRL (och inte heller gör det).

arrow_forward
rr

K1-företag

Företag som tillämpar K1 kan ibland benämnas K1-företag. Kategorin K1-företag omfattar för närvarande små enskilda näringsidkare och ideella föreningar. Små handelsbolag som ägs av fysiska personer kan ännu inte benämnas K1-företag då BFN bara har publicerat K1-regelverk för just enskilda näringsid...

arrow_forward
rr

Kassaapparat

Kassaapparat utgör enligt 39 kap. 2 § SFL och BFNAR 2013:2 punkt 1.11 en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav om användning

Bestämmelserna om de allmänna krav som gäller vid användning av kassaregister återfinns i 3 kap. SKVFS 2014:10. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller hårdvara som på ett sätt som inte är tillåtet kan påverka de ...

arrow_forward
rr

Kassarapport, myntautomat

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänt

Sedan 2010 gäller att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registreri...

arrow_forward
Visar 4701 till 4710 av 5043 träffar.