Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1994:260) om offentlig anställning

arrow_forward
rl

Öresavrundning

Lag Bestämmelser om öresavrundning finns i lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. För löneadministratören betyder det att om det i beloppet ingår örestal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Det innebär att slutsiffrorna ett (1) till och med fyrtionio (49) avrundas nedåt samt fe...

arrow_forward
rm

Omvänd skattskyldighet

arrow_forward
rl

Hälsoundersökningar

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
rs

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward
rr

Inkurans

Vid varulagervärdering ska hänsyn tas till eventuell inkurans, dvs. att varornas värde minskat av olika skäl, t.ex. att varorna blivit skadade, omoderna eller övertaliga. Löpande bokföring En minskning av lagrets värde på grund av inkurans kan t.ex. krediteras konto 1410 Lager av råvaror och debit...

arrow_forward
rl

Helglön

Avtal En anställd som är avlönad med timlön får endast lön för de timmar han eller hon arbetar under en period. Det innebär att timlön inte betalas för helgdagar som infaller på en vardag. Som helgdagar i detta avseende räknas nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Him...

arrow_forward
rm

Informatör

arrow_forward
rs

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rm

Förmedling

Definition Förmedling kan ske i eget eller i annans namn. Förmedling i eget namn (kommission)Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och uppbär betalning för varan eller tjänsten, anses som säljare och är därför skattskyldig för moms. Detta förutsätter naturligt...

arrow_forward
Visar 461 till 470 av 5043 träffar.