Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Dagordning på bolagsstämma

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på en bolagsstämma. Förslag till dagordningEtt förslag till dagordning ska ingå i Kallelse till bolagsstämma. Det är styrelsen som utfärdar kallelsen och som även sätter ihop förslaget till dagordning. I...

arrow_forward
rb

Datum och tid för bolagsstämma

Aktiebolagslagen skiljer på datumet för när bolagsstämman ska hållas och tidpunkten för när bolagsstämman ska hållas. Datumet regleras i viss utsträckning av aktiebolagslagen eller i bolagsordningen och förändras normalt inte. Tidpunkten för stämman ska anges i kallelsen och kan förändras från stäm...

arrow_forward
rr

Deklarationskostnader

arrow_forward
rb

Dödande av aktiebrev

Definition Dödande av aktiebrev är den utdragna process som upphäver aktiebrevets legitimation (det vill säga att själva pappret är tillräckligt bevis för att innehavaren har rätt till aktierna). Dödningsprocessen används om ett aktiebrev tappats bort eller förlorats på annat sätt. Ansökning om död...

arrow_forward
rr

Eget kapital, allmänt

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. Aktiekapitalet i ett aktiebolag, insatskapitalet i en ekonomisk förening och stiftelsekapitalet i en stiftelse utgör eget kapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas eget kapital in i...

arrow_forward
ra

Familjeföretag

Ett familjeföretag är ett företag som till övervägande del ägs eller drivs av personer som tillhör en och samma familj. Det kan vara en enskild näringsverksamhet där näringsidkaren har sina syskon anställda, det kan vara ett handelsbolag eller kommanditbolag i vilket bolagsmännen är gifta och det k...

arrow_forward
rb

Fondaktierätt

Definition Fondaktierätt är en aktieägares rätt till Fondaktie vid Fondemission enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Lagar och regler 11 kap. 4 §, 12 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rr

Förändring i eget kapital

Med förändring i eget kapital menas att företaget ska beskriva hur eget kapital har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret. Dessa förändringar ska specificeras i egen räkning (K3 och IFRS) eller i not (K3 och K2). Vanliga exempel på förändringar är årets resultat, omföring av före...

arrow_forward
rr

Förmånsbestämda planer

Avgiftsbestämda planer är enligt K3 punkt 28.8 planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget ...

arrow_forward
rl

Förvaltningsdomstol

De allmänna Förvaltningsdomstolarna handlägger mål som rör tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsdomstolarna är första instans av tre, de andra är Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen. Det finns tolv förvaltningsdomstolar i Sverige. I Förvaltningsdomstolen handhas många olik...

arrow_forward
Visar 4681 till 4690 av 5129 träffar.