Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inköp av företag/verksamhet

arrow_forward
rs

Inre reparationsfond

Definition Medel, förvaltade av en bostadsrättsförening, som kan användas för underhåll av en bostadsrätt. Lagrum 46 kap. 4 § IL Kommentar En del bostadsrättsföreningar har ett system där en andel av avgiften sätts av till en fond som är knuten till varje lägenhet. Den inre fonden kan användas ...

arrow_forward
rs

Insatsemission

Definition Omvandling av fritt eget kapital till insatskapital. Lagrum 42 kap. 21 a § IL Kommentar Insatsemission i en ekonomisk förening är detsamma som fondemission i ett aktiebolag. Ett belopp som överförs till medlemsinsats genom insatsemission behandlas inte som utdelning, utan beskattas f...

arrow_forward
rs

Inrikes traktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige.

arrow_forward
rs

Inrikes tjänsteresa

arrow_forward
rs

Intäktsränta

arrow_forward
rs

Internprissättning

Definition Regelverk för att säkerställa att prissättningen är marknadsmässig mellan närstående parter i internationella transaktioner. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att...

arrow_forward
rs

Internationell dubbelbeskattning

Definition En inkomst beskattas i två länder samtidigt. Kommentar När transaktioner sker mellan parter som är i intressegemenskap med varandra kan prissättningen styras så att vinsten allokeras till den part som har lindrigast beskattning. I de flesta länder finns regler som gör att det går att ö...

arrow_forward
rs

Interimsbevis

Definition Ett värdepapper som utfärdas till aktieägare som tecknat aktier i samband med nyemission. Lagrum 48 kap. 2 § IL 6 kap. 9 § ABL Kommentar Vid en nyemission ska styrelsen senast sex månader efter beslutet om nyemission anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. Genom den...

arrow_forward
rs

Intjänandetid

Definition Tidsperiod som ska ha förflutit för att ett avtal eller en regel ska få tillämpas. Lagrum 10 kap. 11 § och 28 kap. 7-12 §§ IL Kommentar För att kunna tillämpa kompletteringsregeln för att beräkna avdragsutrymmet för pensionskostnader krävs att man vet hur stor del av pensionen som ha...

arrow_forward
Visar 4671 till 4680 av 5043 träffar.