Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Föreningsstämma

arrow_forward
ra

Trosuppfattning

Kan en religion eller en trosuppfattning begränsa en arbetstagares arbetsskyldighet? Frågan kan aktualiseras inom flera arbetsområden, till exempel inom sjukvården. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv torde det vara ett rimligt krav att om någon åtar sig att utföra ett visst arbete så ska den också k...

arrow_forward
rr

Indirekt metod

arrow_forward
rr

RUT-avdrag

arrow_forward
rr

Växelkassa

Till varje kassaregister hör normalt en växelkassa. Växelkassa utgörs enligt 2 kap. 25 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 17 § SKVFS 2014:10 av det belopp av olika slag av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett visst kassaregister. Enligt 5 kap. 1 § SKVFS 2014:9 ska ett kassar...

arrow_forward
rs

Redovisningskostnader

Definition Kostnader för att anlita extern hjälp med företagets redovisning. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för redovisning kan t.ex. avse löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och lönehantering. Kostnaden är avdragsgill i näringsverksamheten.

arrow_forward
rr

Kompanjonavtal

arrow_forward
rr

Påföljande arbetsdag

Kontanta in- och utbetalningar ska enligt 5 kap. 2 § BFL som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. En butik som har söndagsstängt ska d...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, K1 ideella föreningar

Resultaträkningen enligt K1 Bilaga 2 för ideella föreningar ska ställas upp enligt följande: Intäkter Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Persona...

arrow_forward
rr

Distansförsäljning

I momssammanhang innebär distansförsäljning att en vara efter försäljning transporteras av säljaren (eller för dennes räkning) från ett EU-land till ett annat. Se uppslagsordet Distansförsäljning i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 4651 till 4660 av 5129 träffar.