Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Röstningsfullmakt

En röstningsfullmakt är en fullmakt som ger en person, ett ombud, rätten att utöva en aktieägares rösträtt vid bolagsstämma. Röstningsfullmakter följer i princip normala regler för fullmakt men har viss specialreglering i aktiebolagslagen. En röstningsfullmakt i aktiebolagslagen kan ha dels en gen...

arrow_forward
rb

Röstmajoritetsförbehåll

Definition En bestämmelse i bolagsordningen som innebär att bolagsstämman i ett aktiebolag endast kan fatta ett visst beslut med högre röstmajoritet än vad lagen kräver. De gränser som aktiebolagslagen sätter för Kvalificerad majoritet är minimigränser och ett bolag kan med ändring av bolagsordni...

arrow_forward
rb

Rösträttsbegränsning

Definition Rösträttsbegränsning är en inskränkning av rätten för varje aktieägare att få rösta för sitt fulla innehav av aktier på bolagsstämma. Begränsningen sker genom ett Rösträttsförbehåll i bolagsordningen. Det kan i bolagsordningen föreskrivas begränsningar för röstning (ABL 7:8), så att varj...

arrow_forward
rb

Röstavtal

Definition Ett röstavtal, som även kallas röstbindningsavtal eller rösträttsavtal, är ett avtal mellan två eller flera aktieägare i ett bolag om att rösta på ett visst sätt vid en eller flera bolagsstämmor. En form av röstavtal är aktieägaravtal. Röstavtalet binder inte bolaget utan endast de pa...

arrow_forward
rb

Röstvärdesdifferentiering

Definition Röstvärdesdifferentiering är den skillnad i röststyrka som kan finnas mellan olika aktier i ett aktiebolag, till exempel kan vissa aktier ha fem röster och andra aktier en röst i ett och samma bolag. Aktier som har olika röstvärde samlas i Aktieslag. Det är vanligt att aktieslag med oli...

arrow_forward
rb

Rösträttsförbehåll

Definition Rösträttsförbehåll, som också kallas rösträttsklausul, är en bestämmelse i bolagsordningen som reglerar eller begränsar aktieägares rätt att rösta för sina aktier på stämman. Rösträttsförbehåll kan innebära att rösträtten begränsas till maximalt ett visst antal aktier, en viss andel av ...

arrow_forward
rb

Rösträttslösa aktier

Definition Rösträttslösa aktier, det vill säga aktier som inte representerar en enda röst på bolagsstämman, får inte existera i svenska aktiebolag. Rösträttslösa aktier är dock tillåtna i många utländska rättsordningar, bland annat i USA, Storbritannien och Finland. Förbudet mot rösträttslösa akt...

arrow_forward
rb

Röstvärde

Det antal röster en aktie representerar vid Röstvärdesdifferentiering.

arrow_forward
rb

Rösträttsklausul

arrow_forward
rs

Dotterföretag

Definition Det företag som ägs av ett företag, som är moderföretag enligt någon av de koncerndefinitioner som finns i svensk rätt.

arrow_forward
Visar 4651 till 4660 av 5043 träffar.