Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Betalningsplan

Lag Skuldsaneringslag (2016:675) tillkom för att ge svårt skuldsatta personer möjlighet att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från att betala sina skulder.

arrow_forward
rb

Börsintroduktion

Definition Börsintroduktion innebär att ett bolags aktier erbjuds till handel på en reglerad marknad. Om noteringen rör en annan handelsplatsform än en Reglerad marknad är det tydligare att använda begreppet nyintroduktion eller bara introduktion. Att ett bolag har börsintroducerats betyder att ...

arrow_forward
rl

Biologiska exponeringskontroller

Lag I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen.

arrow_forward
rb

Dagordning på bolagsstämma

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på en bolagsstämma. Förslag till dagordningEtt förslag till dagordning ska ingå i Kallelse till bolagsstämma. Det är styrelsen som utfärdar kallelsen och som även sätter ihop förslaget till dagordning. I...

arrow_forward
rb

Budplikt

Definition Budplikt innebär att en person som äger mer än 30 % av rösterna i ett börsbolag är skyldig att lämna ett publikt bud om att köpa samtliga resterande aktier. Budplikten är reglerad i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Plikten anses vara ett uttryck för Likhetspri...

arrow_forward
rb

Datum och tid för bolagsstämma

Aktiebolagslagen skiljer på datumet för när bolagsstämman ska hållas och tidpunkten för när bolagsstämman ska hållas. Datumet regleras i viss utsträckning av aktiebolagslagen eller i bolagsordningen och förändras normalt inte. Tidpunkten för stämman ska anges i kallelsen och kan förändras från stäm...

arrow_forward
rr

Deklarationskostnader

arrow_forward
rr

Certifierat kassaregister

Ett kassaregister ska enligt 39 kap. 8 § SFL vara certifierat för de verksamheter som omfattas av bestämmelserna om kassaregister. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.12 likställs med ett sådant certifierat kassaregister ett kassaregister med en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller ...

arrow_forward
rb

Dödande av aktiebrev

Definition Dödande av aktiebrev är den utdragna process som upphäver aktiebrevets legitimation (det vill säga att själva pappret är tillräckligt bevis för att innehavaren har rätt till aktierna). Dödningsprocessen används om ett aktiebrev tappats bort eller förlorats på annat sätt. Ansökning om död...

arrow_forward
rl

Dubbeldagar

I föräldraledighetslagen (1995:584) finns bestämmelser om hur föräldrar kan vara lediga vid barns födelse eller adoption. Huvudregeln är att föräldrar ska ha barnet i sin vård. Vid utbetalning av föräldrapenning gäller att endast en förälder i taget kan ta ut föräldrapenning vid en viss tidpunkt. F...

arrow_forward
Visar 4641 till 4650 av 5129 träffar.