Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Personuppgiftsansvar

Definition Personuppgiftsansvar är ett skadestånds- och straffsankti- onerat ansvar för personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning som trädde ikraft den 25 maj 2018 (allmänt kallad GDPR General data protection regulation). Förordningen gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter nationell...

arrow_forward
rr

Leverantörsreskontra

arrow_forward
rb

Bolagsverkets mobilapp

Definition Bolagsverket lanserade 2018 en mobilapplikation, det vill säga ett tilläggsprogram för mobiltelefoner och surfplattor. I Bolagsverkets app kan en bolagsföreträdare, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör, få information om Bolagsverket senaste ärenden om bolaget sam...

arrow_forward
rb

Bolagsformer

I grunden finns endast tre former av bolag (aktiebolag, handelsbolag och enkelt bolag), men bolagsformerna har flera underkategorier. Det finns också några mer ovanliga bolagsformer som Tyst bolag och Partrederi. Företag och affärsmässig verksamhet kan bedrivas i flera olika former som inte är bo...

arrow_forward
rr

Enkel borgen

arrow_forward
rr

Taxeringsår

arrow_forward
rb

Närvarolista på bolagsstämma

Definition Närvarolista är den förteckning av närvarande aktieägare som skapas vid inregistreringen av aktieägarna som faktiskt kommit till en bolagsstämma. Närvarolistan används för att fastställa en Röstlängd. Närvarolistan skiljer sig vanligtvis från den Anmälningslista som bara redovisar de s...

arrow_forward
rr

Sannolikt

Sannolikt innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte.

arrow_forward
rl

Rättelse av kontrolluppgift

Beskattningsåret 2018 är sista året som kontrolluppgifter sammanställs för ett helt beskattningsår. Från och med 1 januari 2019 gäller arbetsgivardeklaration på individnivå och uppgifter som har redovisats i den ska inte redovisas i kontrolluppgift. Från och med inkomståret 2015 är det möjligt att ...

arrow_forward
rr

Bolagsman

En bolagsman är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag. I ett kommanditbolag kan bolagsmännen vara kommanditdelägare eller komplementär. En pensionsstiftelse eller personalstiftelse kan inte vara bolagsman i ett handelsbolag, se 1 kap. 2 a § lagen (1980:1102) handelsbolag och enkla bolag....

arrow_forward
Visar 4631 till 4640 av 5129 träffar.