Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Penninglån

arrow_forward
rs

Pensionsrätt

Definition Den rätt till pension som uppkommer genom att man har en anställning och att det i anställningen finns ett avtal om pension.

arrow_forward
rs

Pensionsskuld

Definition Det belopp i balansräkningen som avser skuld för pensionsutfästelser.

arrow_forward
rr

Kundfaktura, innehåll

Kundfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om: när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.), när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för delleveranser eller prenumeration, konsultarvode för e...

arrow_forward
rr

Privata insättningar

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag tillskjuter egna medel vid starten och under verksamhetens gång, eller betalar företagets utgifter med egna medel, utgör detta en privat insättning. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter privata inkomster tillföras och bokföras i näringsver...

arrow_forward
rr

Registreringsbevis

Registreringsbevis avseende det egna företaget eller ett annat företag beställs från Bolagsverket (www.bolagsverket.se). Bolagsverket skickar normalt registreringsbevis och företagsbevis mot postförskott. Löpande bokföring Erlagd avgift för registreringsbevis kan ses som en förvaltningsutgift och...

arrow_forward
rs

Personalliggare

Definition En liggare med uppgifter om vilken personal som vid varje given tidpunkt är aktiva på en arbetsplats. Lagrum 39 kap. 2, 11-12 §§ SFL 9 kap. 5-6 §§ SFF Kommentar Den som bedriver näringsverksamhet inom frisör-, restaurang-, tvätteri- och byggbranschen ska föra personalliggare. Fr.o....

arrow_forward
rs

Personalförmåner

arrow_forward
rs

Personalrabatter

Definition När anställda får köpa en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie utbud till rabatterat pris. Lagrum 11 kap. 13 § IL Kommentar Om anställda köper en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie sortiment kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar lämna rabatt utan att de an...

arrow_forward
rs

Personalstiftelse

Definition Stiftelse för att främja välfärd åt arbetstagare eller deras efterlevande som inte avser pension, lön m.m. Lagrum 27-36 §§ lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) 16 kap. 14 § IL Kommentar En arbetsgivare kan grunda en personalstiftelse med ändamålet att åt an...

arrow_forward
Visar 4621 till 4630 av 5043 träffar.