Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Omvänd apport

arrow_forward
rb

Näringsverksamhet

Definition Näringsverksamhet är en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, som är varaktig, självständig och av viss omfattning. En fysisk eller juridisk person som utövar näringsverksamhet kallas näringsidkare. Av bolagsformerna, bedrivs näringsverksamhet i aktiebolag, handelsbolag och...

arrow_forward
rr

Årsbokslut, förenklat

Företag som är bokföringsskyldiga enligt BFL men inte upprättar årsredovisning ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisn...

arrow_forward
rb

Revisors upplysningsplikt

Revisorn har en omfattande upplysnings- och rapporteringsplikt gentemot andra bolagsorgan och, i vissa situationer, även mot myndigheter. Eftersom revisorn är det bolagsorgan som har de mest omfattande och reglerade granskningsuppgifterna i aktiebolag är det även viktigt att se till att revisorns...

arrow_forward
rb

Kommunala bolag

Definition Kommunala bolag är bolag som ägs i sin helhet eller till majoritet av en svensk kommun. Kommunala bolag är inte en egen bolagsform utan är antingen ett aktiebolag eller ett handelsbolag, men även andra associationer kan användas. Kommunala bolag kallas även bolag som ägs och drivs av reg...

arrow_forward
rb

Information till bolagsstämma

Bolagsstämman är ett beslutsmöte som kräver ett informationsunderlag för de beslut som ska fattas. En viktig och tidskrävande del av förberedelsen inför en bolagsstämma är att ta fram materialet som aktieägarna ska få ta del av. Aktiebolagslagen innehåller flera regler om vilka handlingar som ska ...

arrow_forward
rb

Omstämpling av aktier

arrow_forward
rb

Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag

Skadeståndsansvar är ett av de viktigaste sanktionsmedlen mot bolagsfunktionärer i aktiebolag som utfört sitt uppdrag bristfälligt. Styrelseledamotens, verkställande direktörens och stiftarens ansvar faller under aktiebolagslagens allmänna ställföreträdaransvar med en gemensam bestämmelse. Det ä...

arrow_forward
rr

Årsbokslut, skyldighet att upprätta

Företag som är bokföringsskyldiga enligt BFL men inte upprättar årsredovisning ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, se 6 kap. 3 § BFL. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att u...

arrow_forward
rr

Förhandskvitto

arrow_forward
Visar 4621 till 4630 av 5129 träffar.