Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Muta och bestickning

Tagande av muta innebär att en arbetstagare som utövar uppdrag tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Tagande av muta är straffbart och påföljden är böter eller fängelsestraff, i högst två år. Brottet tagande av muta avser äv...

arrow_forward
ra

Muntligt anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Det finns med andra ord inget formkrav. Däremot ska arbetsgivaren lämna en skriftlig anställningsbekräftelse till arbetstagaren inom en månad efter det att arbete påbörjats. Denna bekräftelse ska innehålla ett antal uppgifter, t.ex. om...

arrow_forward
rl

Rättelse av kontrolluppgift

Beskattningsåret 2018 är sista året som kontrolluppgifter sammanställs för ett helt beskattningsår. Från och med 1 januari 2019 gäller arbetsgivardeklaration på individnivå och uppgifter som har redovisats i den ska inte redovisas i kontrolluppgift. Från och med inkomståret 2015 är det möjligt att ...

arrow_forward
rl

Ettårsregeln

Lag Regler för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för personal som arbetar utomlands finns i inkomstskattelag (1999:1229). De som är bosatta och arbetar i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige oavsett var inkomsten är intjän...

arrow_forward
rl

Etableringsersättning

Lag En person som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Detta regleras i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret för etableringsersättning och övriga ersättningar vid etablering togs den 1 januari 2018 över av Försäkringskassan från Arbets...

arrow_forward
rl

EU/EES-medborgare

Om arbete erbjuds medborgare i EU/EES-land behöver denne inte uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta längre tid än tre månader.

arrow_forward
rl

Extra arbetskraft

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd och i vissa branschavtal finns regler för hur en arbetsgivare kan teckna avtal om anställning.

arrow_forward
rm

Samlingsfaktura

Definition Det är uttryckligen tillåtet i momslagen att ha en gemensam faktura för flera separata leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster. Samma innehållskrav ställs dock på en samlingsfaktura som på en vanlig faktura. Observera att en samlingsfaktura avseende flera varuleveranser m...

arrow_forward
rm

Samordningsförbund

arrow_forward
rm

Seminarier

arrow_forward
Visar 4611 till 4620 av 5043 träffar.