Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Förbrukningsmaterial

Definition Material av obetydligt värde som används i företagets verksamhet. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Förbrukningsmaterial är material med kort livslängd som förbrukas relativt snabbt. Det kan vara saker som används direkt i tillverkningen av en produkt, men även annat material som är nö...

arrow_forward
rs

Företagskort

arrow_forward
rs

Företagsledare

Definition Företagsledare i ett fåmansföretag är den eller de som genom eget eller närståendes andelsinnehav och ställning i företaget har ett väsentligt inflytande i företaget. Lagrum 56 kap. 6 § IL Kommentar För att någon ska ses som företagsledare krävs alltså att personen har ett väsentligt...

arrow_forward
rs

Företrädesrätt till teckning

arrow_forward
rs

Förfriskningar

arrow_forward
rs

Förhöjt prisbasbelopp

arrow_forward
rs

Förhöjt skatteavdrag

Definition Ett högre skatteavdrag än vad skattetabellen anger. Lagrum 11 kap. 21-22 §§ SFL Kommentar Den som betalar ut ersättning för arbete är i vissa fall skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag. Det gäller om - utbetalaren inte har hämtat in uppgift från Skatteverket om vilket skatteav...

arrow_forward
rs

Förlustregeln

Definition En kapitalförlust vid en avyttring till ett företag i intressegemenskap är avdragsgill först när tillgången inte längre finns i intressegemenskapen. Lagrum 25 kap. 10 § IL Kommentar För att en förlust på en kapitaltillgång ska vara avdragsgill krävs både att tillgången är avyttrad oc...

arrow_forward
rs

Förmånstagare

Definition Den som har rätt att få ut medel ur en försäkring om den försäkrade avlider. Lagrum 58 kap. 13 § IL Kommentar Skatterättsligt är de som kan vara förmånstagare begränsade till en viss krets: person som varit den försäkrades make eller sambo, barn till den försäkrade eller till en...

arrow_forward
rs

Förnödenheter

arrow_forward
Visar 4601 till 4610 av 5043 träffar.