Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Informationsmöten

arrow_forward
rs

Inkomst av tjänst

Definition Inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska tas upp i näringsverksamhet eller kapital. Lagrum 10-12 kap. IL Kommentar Inkomst av tjänst är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Det är bara fysiska personer och...

arrow_forward
rs

Inkomst av kapital

Definition Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Lagrum 41-43 kap. IL Kommentar Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska ...

arrow_forward
rs

Inkomstskatt

Definition Tas ut i relation till en inkomst. Lagrum 65 kap. IL Kommentar Fysiska personer betalar skatt på sin förvärvsinkomst. Upp till en viss brytpunkt betalar man bara kommunalskatt. Över brytpunkten betalar man även statlig inkomstskatt. Juridiska personer betalar inkomstskatt på sitt öv...

arrow_forward
rs

Inköp av företag/verksamhet

arrow_forward
rs

Inre reparationsfond

Definition Medel, förvaltade av en bostadsrättsförening, som kan användas för underhåll av en bostadsrätt. Lagrum 46 kap. 4 § IL Kommentar En del bostadsrättsföreningar har ett system där en andel av avgiften sätts av till en fond som är knuten till varje lägenhet. Den inre fonden kan användas ...

arrow_forward
rs

Inställelseresor

Definition En resa i samband med att man tillträder eller frånträder ett uppdrag eller en anställning. Lagrum 11 kap. 26 a § IL 11 kap. 13 § SFL Kommentar Om man erhåller ersättning för en inställelseresa är ersättningen normalt skattepliktig. Ersättningen är dock skattefri om ingen annan er...

arrow_forward
rs

Insatsemission

Definition Omvandling av fritt eget kapital till insatskapital. Lagrum 42 kap. 21 a § IL Kommentar Insatsemission i en ekonomisk förening är detsamma som fondemission i ett aktiebolag. Ett belopp som överförs till medlemsinsats genom insatsemission behandlas inte som utdelning, utan beskattas f...

arrow_forward
rs

Inrikes traktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige.

arrow_forward
rs

Inrikes tjänsteresa

arrow_forward
Visar 4591 till 4600 av 5043 träffar.