Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Anläggningsregister

Löpande bokföring I 5 kap. 4 § BFL finns krav på att företag ska ha en sidoordnad bokföring över exempelvis tillgångar om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Anläggningsregistret ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.4 uppdateras senast i samband med bokslutet för räkenska...

arrow_forward
rs

Cykelförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller en cykel för privat bruk. Lagrum 11 kap. 12 a § IL Kommentar Att få använda en cykel som ägs av arbetsgivaren för privat bruk är en skattepliktig förmån. Som privat bruk räknas även när man använder cykeln till och från jobbet. För att öka cykelpendl...

arrow_forward
rs

Gåva

Definition En överlåtelse som kännetecknas av förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet. Lagrum 8 kap. 2 § IL Kommentar Gåvor är benefika till sin natur och är därför skattefria. Gåvor från arbetsgivaren är normalt skattepliktiga då de anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jul-...

arrow_forward
rl

Personallån

En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en anställd, t.ex. personallån. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Om den anställde erbjuds en förmånlig ränta på sitt personallån, kan en ränteförmån uppst...

arrow_forward
rl

Arbetspraktik

Lag För att öka möjligheterna för arbetslösa att få ett arbete kan en arbetslös anvisas arbetspraktik. I lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program finns bestämmelser om praktikplatser. Arbetspraktik kan anordnas av privata och offentliga arbetsgivare och ideella organisationer. Praktiken ...

arrow_forward
rb

Aktiekapital

Definition Aktiekapitalet är det tillskott av pengar eller annat värde som skjutits till från aktieägarna genom betalning av tecknade aktier. Tekniskt sett är aktiekapitalet summan av det Kvotvärde för aktier som bolaget gett ut vid bildandet och emissioner. Aktiekapitalet har en central roll i ...

arrow_forward
rs

Aktietermin

arrow_forward
ra

Amning

arrow_forward
rs

Avbetalningsköp

Definition Köp av vara där endast en del av köpeskillingen erläggs kontant. Lagrum lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare konsumentkreditlagen Kommentar Vid avbetalningsköp erläggs betalningen vid olika tillfällen varav minst ett måste vara sedan varan har levererats till köparen. Köpar...

arrow_forward
§

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

arrow_forward
Visar 451 till 460 av 5129 träffar.