Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

EES-området

Definition De länder som tillhör EU och även de som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen. Kommentar De länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen är, förutom EU-länderna, Norge, Lichtenstein och Island. Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danma...

arrow_forward
rs

EBITDA-regeln

Definition Används för att begränsa möjligheten att dra av räntekostnader. Lagrum 24 kap. 16-29 §§ IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa räntekostnader genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av...

arrow_forward
rs

Ideell andel

Definition Ett gemensamt ägande av en tillgång. Lagrum 45 kap. 5 § IL Kommentar Det förekommer att flera personer äger en fastighet tillsammans. De äger då inte någon viss bestämd del av fastigheten, utan de äger en andel av hela fastigheten. De har då en ideell andel av fastigheten. Ett samä...

arrow_forward
rs

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

arrow_forward
rs

Incitamentsprogram

arrow_forward
rs

Inkomst av hobby

Definition En verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Lagrum 12 kap. 37 § IL Kommentar Inkomst av hobby beskattas som inkomst av tjänst. En verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt, men saknar vinstsyfte, räknas som hobby. Avsaknaden av vinstsyfte är det som skiljer hobbyverksamhet fr...

arrow_forward
rs

Industritillbehör

Definition Maskiner och annan utrustning i en industribyggnad. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar Industritillbehör är definierade i jordabalken och det finns ingen särskild skatterättslig definition. Industritillbehör kan vara både byggnadsinventarier och vanliga inventarier. Tänk på Värde...

arrow_forward
rs

Industribyggnad

Definition Värderingsenhet inom fastighetstaxering. Lagrum FTL Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. En industribyggnad som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet. Deklaration Skatteverket skickar u...

arrow_forward
rs

Inkassoavgift

Definition Utgift för att anlita ett inkassoföretag. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Om en kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren vända sig till ett inkassoföretag för att driva in skulden, alternativt till Kronofogden med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. Erlagda avgifte...

arrow_forward
rs

Infrastrukturavgift

Definition Avgift som tas ut för att finansiera en ny bro eller tunnel. Lagrum Förordningen om infrastrukturavgifter på väg Kommentar Infrastrukturavgift tas idag ut vid passage över Motalabron och Sundsvallsbron.

arrow_forward
Visar 4581 till 4590 av 5043 träffar.